کارگروه تخصصی مالی، مالیاتی و تأمین اجتماعی انجمن تشکیل جلسه داد

اولین جلسه کارگروه تخصصی مالی و مالیاتی در سال 1402 صبح امروز در محل انجمن ملی لیزینگ ایران برگزار شد.

مهدی بسحاق دبیر کل انجمن ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌هایی که می بایستی در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرند، بر سیاست‌ها و اهداف کارگروه مالی و مالیاتی تاکید داشت. این اهداف شامل عارضه‌یابی مالیاتی صنعت لیزینگ و تلاش در تسهیل امور مالی اعضای انجمن می‌باشد.

رضا محمدی نویسی رئیس کارگروه مذکور ضمن قدردانی و تشکر از تلاش انجمن در جهت برگزاری کارگروه‌های تخصصی با هدف ایجاد وحدت رویه در عملکرد شرکت‌های واسپاری نکات راهبردی کارگروه را اعلام نمود و اظهار داشت: فعالیت کارگروه بایستی تبدیل به محصول شود و با شناسایی وضعیت موجود و تشکیل تیم های تخصصی نتایج قابل بهره برداری برای شرکت‌های لیزینگ به جا گذاشت.

در ادامه هر یک از اعضا موضوعات و چالش هایی را که در این حوزه با آن رو به رو هستند را مطرح نمودند و از جمله موضوعاتی که در این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

به منظور دریافت شناسه یکتا در جهت صدرو صورت حساب های الکترونیکی بر سامانه مودیان مالیاتی برای شرکت هایی که تاکنون موفق به دریافت آن نشده اند، انجمن اقدامات لازم را معمول نماید.

موضوع  الزام اجرای دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی درخصوص تعریف سر فصل حساب‌های کل برای شرکت‌های واسپاری (کدینگ) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد هر یک از اعضای حاضر پس از بازبینی مجدد، نکته نظرات خود را طی روزهای آتی هر چه سریعتر به این انجمن اعلام نموده و در همین راستا انجمن هماهنگی های لازم به منظور برگزاری جلسه ای مشترک با کارشناسان واحد های ذی ربط بانک مرکزی با موضوع صدر الذکر را معمول نماید.

پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات کارآمد مالی و مالیاتی از سوی هریک از اعضا در جلسه بعدی کارگروه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مقرر شد موضوع شیوه نامه عاملیت جهت تکمیل و ابلاغ به شرکت های عضو در جلسه بعدی هیئت مدیره انجمن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

انتخاب دبیر کارگروه از میان اعضا به جلسه ی بعدی موکول گردید.

به منظور تسریع در امور جاری کارگروه مقرر شد جلسه آتی مورخ یکشنبه 1402/06/26 برگزار گردد.