تشکیل کارگروه حقوقی و نظارت انجمن ملی لیزینگ ایران

انجمن ملی لیزینگ ایران پیرو سلسله جلسات کارگروه حقوقی و نظارت، نشستی را با حضور دبیر کل انجمن و 10 نفر از نمایندگان شرکت‌های عضو صبح امروز در محل انجمن برگزار نمود.

 

به گزارش روابط عمومی، انجمن ملی لیزینگ ایران اولین جلسه کارگروه حقوقی و نظارت در سال 1402 با حضور  نمایندگان حقوقی شرکت‌های عضو را در محل انجمن برگزار نمود.

در ابتدای جلسه مهدی بسحاق دبیر کل انجمن، گزارشی از اقدامات و مکاتبات صورت گرفته با موضوع چالش های حقوقی شرکت های واسپاری ارائه نمود که مورد بحث و بررسی اعضای حاضر قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد مسائل و چالش های حقوقی بوجود آمده در شرکت های لیزینگ مورد بحث و بررسی قرار گیرد که بعد از شناسایی موارد مطروحه هر یک از اعضا جهت ارائه طریق، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارئه نمایند و این مهم از طریق همین کارگروه با نظارت انجمن پیگیری شود. مقرر گردید در هرجلسه موضوع بحث و بررسی و ارائه راهکار برای جلسه بعد مشخص گردد.

گفتنی است بیژن قنبری از لیزینگ رایان سایپا به عنوان رئیس کارگروه و  کیانا عسگری تبار از لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس با عنوان دبیر کارگروه مذکور منصوب شدند.