آنچه در جلسه کارگروه تخصصی فروش و عملیات لیزینگ مطرح شد

اولین جلسه کارگروه تخصصی فروش و عملیات لیزینگ در سال 1402 با حضور نمایندگان شرکت های عضو در محل انجمن برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهدی بسحاق دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران ضمن خوش آمدگویی به اعضای حاضر، در خصوص ترسیم چشم انداز، پیشرفت و تحقق اهداف، رشد و تعالی صنعت لیزینگ توضیحاتی را ایراد نمود.

وی در ادامه نگرش و هدف اصلی کارگروه تخصصی فروش را اینگونه بیان داشت: رفع موانع موجود و توسعه کسب و کارهای فعلی شرکت‌های لیزینگ، ایجاد بازارهای جدید در تمامی حوزه‌های کسب و کار لیزینگ‌‌‌، ارائه خدمات مشاوره‌ای به شرکت‌ها و همچنین متقاضیان جدید در این عرصه را در دستور کار این کارگروه عنوان نمود.

دبیر کل انجمن بر اهمیت ویژه جایگاه کارگروه مذکور تاکید کرد و بیان داشت کارگروه فروش و عملیات لیزینگ به لحاظ درآمد زایی در شرکت های  لیزینگ نقش اساسی دارد.

هر یک از اعضا ضمن بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود نسبت به حل مسائل موجود در این حوزه به ایجاد رویه های مشترک شرکت های لیزینگ در برابر سایر تامین کنندگان، تدوین بستری سازماندهی شده به منظور تسهیل فرآیند فروش برای شرکت های واسپاری، افزایش سهم لیزینگ ها در سیستم تامین مالی هم پای بانک ها و سایر موسسات مالی، همسان سازی شرایط و ضوابط شرکت های لیزینگ در خصوص اعطای تسهیلات به متقاضیان، آموزش اعضا در سطوح مختلف را از اولویت های کارگروه مذکور اعلام نمودند.

لازم به ذکر است در این جلسه محمود رضا بابا محمدی از لیزینگ ایران خودرو به عنوان رئیس کارگروه و زهرا وکیلی نیا از واسپاری ارزش آفرین گلرنگ به عنوان دبیر کارگروه معرفی شدند.