جلسه کارگروه تامین مالی با حضور اعضاء برگزار شد

با به کارگیری صاحبنظران و مدیران فعال در این صنعت و شناسایی ابزارهای مختلف در این راستا باید دامنه شمول تامین مالی گسترش یابد.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، جلسه کارگروه شیوه‌های نوین تامین مالی‌ صبح امروز ‌با حضور صلاح الدین اسعدی رئیس هیئت مدیره و سید شهاب الدین پور عباسی مدیر عامل واسپاری توسعه تعاون، رضا محمدی نویسی مدیر عامل واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه،رضا قزی پور مدیر عامل واسپاری کیان، علی مجیدی مدیر تامین منابع مالی و خزانه داری لیزینگ ایران خودرو، اکبرکریمی مدیر امور مالی لیزینگ رفاه فرهنگیان، بیت اله اکبری مقدم معاونت توسعه و مدیریت منابع واسپاری ارزش آفرین گلرنگ و مهدی بسحاق دبیر کل انجمن برگزار شد.

انجمن ملی لیزینگ ایران با هدف بررسی چالش‌ها و راهکار‌های پیش روی پروژه‌های شرکت‌های لیزینگ در حوزه تأمین مالی و ارائه‌ی تسهیلات مورد نیاز به صاحبان ایده‌های نوآورانه، عملیاتی کردن آنها و توسعه شیوه‌های پیشرفته و نوین، استفاده از پتانسیل‌های مالی داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف شرکت های عضو راه اندازی کارگروهی اختصاصی و به کار گیری کارشناسان و مدیران متبحر در این حوزه را در دستور کار خود قرار داده است.

بدین منظور، تشکیل منظم کارگروه مربوطه برای برنامه ریزی در موارد فوق الذکر و تبادل نظر و تکمیل نقطه نظرات جهت ارائه چارچوبی برای نیل به اهداف مورد نظر انجمن با کمک اعضاء و متخصصین امور مالی و اقتصادی اجتناب ناپذیر است.

دبیر کل انجمن ضمن تاکید بر تقویت ابزارهای مالی لیزینگ، مانند تشکیل و توسعه صندوق تامین مالی جهت سرمایه گذاری اختصاصی لیزینگ‌ها خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این صنعت شد و بیان داشت: با به کارگیری صاحبنظران و مدیران فعال در این صنعت و شناسایی ابزارهای مختلف در این راستا باید دامنه شمول تامین مالی گسترش یابد.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت تشکیل کارگروه تامین مالی، اظهار داشت: این کارگروه در راستای افزایش مشارکت حداکثری شرکت‌های لیزینگ با به کارگیری نمایندگان آن‌ها در این کارگروه، هم‌افزایی بیشتر در تصمیم گیری‌ها، انتقال تجربیات و وحدت رویه تشکیل شده است.

دبیرکل انجمن با تاکید بر اینکه رفع موانع و مشکلات و چالش‌های تامین مالی و ارائه‌ی راهکارهای نوین در شیوه‌های تامین مالی از جمله مواردی است که در این کارگروه مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ادامه داد:

از این طریق راهکارهایی از کارشناسان و متخصصین دریافت می کنیم تا در زمینه تامین مالی شرکت های لیزینگ موثر باشد. در بررسی نقاط ضعف و تهدیدها مهمترین اقدام موضوع، سرمایه گذاری های مشترک است که در این زمینه شبکه سازی و سرمایه گذاری‌های مشترک درحال بررسی های کارشناسی است.

در پایان با موافقت اعضای حاضر  رضا قزی پور مدیر عامل واسپاری کیان با عنوان رئیس کارگروه و  شهاب الدین پور عباسی به عنوان دبیر کارگروه معرفی و منصوب شدند.