اولین جلسه کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات تشکیل شد

از مهمترین اهداف این کارگروه بحث و بررسی در خصوص مهمترین موضوعات مطروحه در حوزه فناوری اطلاعات صنعت لیزینگ، بررسی مشکلات و پیشنهاد برای حل آن‌هاست.

اولین جلسه کارگروه فناوری اطلاعات در صنعت لیزینگ با حضور دبیر کل و نمایندگان شرکت‌های عضو برگزار گردید. از مهمترین اهداف این کارگروه بحث و بررسی در خصوص مهمترین موضوعات مطروحه در حوزه فناوری اطلاعات صنعت لیزینگ، بررسی مشکلات و پیشنهاد برای حل آن‌هاست.

این نشست با موضوع ساماندهی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و روان سازی ارائه خدمات الکترونیک به مشتریان همسو با الکترونیکی شدن سایر خدمات در صنایع مختلف در محل انجمن برگزار شد.

در این خصوص مهدی بسحاق، دبیر کل انجمن بر تسریع و دقت کارشناسی لازم در تهیه ملزومات و خدمات مورد نظر در جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان و استمرار جلسات این کارگروه تا حصول نتیجه تاکید کرد. وی همچنین با هدف اجرای برنامه‌های تحول صنعت لیزینگ، خواستار ارائه پیشنهادات و طرح‌ها بر اساس مستندات پژوهش شده و اجرایی همگام با تحولات روز در آن حوزه شد .

گفتنی است آقای داریوش سروری از لیزینگ رایان سایپا با عنوان رئیس کارگروه و سر کار خانم زلیخا فتاح از لیزینگ صنعت و معدن با عنوان دبیر کارگروه معرفی شدند.