آنچه در جلسه کارگروه آینده پژوهی مطرح شد

اولین جلسه کارگروه تخصصی آینده پژوهی با حضور روح اله جراحی رئیس هیئت مدیره، احمد فتاح پور نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی بسحاق دبیر کل و نمایندگان شرکت های عضو در محل انجمن برگزار شد.

در ابتدای جلسه روح اله جراحی رئیس هیئت مدیره انجمن در سخنانی، با اشاره به تدوین برنامه راهبردی این انجمن در راستای ارتقای صنعت، یادآور شد که این کارگروه‌ها با اهدافی مانند انتقال تجربیات، ارائه خدمات مشاوره ای، دانش افزایی، کاهش هزینه ها، ارائه وحدت رویه در تصمیم گیری ها و افزایش بهره‌وری، تدوین قراردادهای یکپارچه ی اجرایی، توسعه صنعت لیزینگ و بهره برداری از روش‌های نوین به تصویب رسیده است.

کارگروه آینده پژوهی  با بررسی کلان روند ها،پیشران ها و عوامل محیطی داخلی و بیرونی و نقاط قوت و ضعف و با هدف ايجاد شبکه اي از متخصصان و کارشناسان به گونه اي که تعداد زيادي از اعضای آن سازماندهي شده و فعال باشند و به منظور افزايش آگاهي و گسترش عرصه اطلاعات علمي متخصصان و مدیران صنعت، کمک به بهبود نظام سياست‌گزاري و برنامه ريزي در جهت توسعه لیزینگ، از دیگر کارگروه‌های راهبردی انجمن است.

گسترش فرهنگ‌ پژوهش‌ در سطح‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ بين‌ محققان‌ و متخصصان آشنا‌ به لیزینگ، اطلاع‌ رساني‌ عمومي‌، كمك به ارائه‌ خدمات‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ و انتشار کتب و نشریات علمی و خبری، تشكيل‌ گردهمايي‌هاي‌ علمي‌ در سطح‌ ملي‌، منطقه‌اي‌ و بين‌ المللي از وظایف آن خواهد بود.

هر یک از اعضا به بحث و بررسی در رابطه با موضوعات کارگروه مربوطه پرداختند و پیشنهادات و نقطه نظرات خود جهت عملکرد بهتر این کارگروه بیان نمودند.

لازم به ذکر است سرکار خانم غزاله مهدوی از لیزینگ صنعت و معدن به عنوان رئیس کارگروه و جناب آقای کیوان صادقی از لیزینگ گردشگری به عنوان دبیر این کارگروه انتخاب شدند.