افزايش 100 درصدي سرمايه شركت واسپاري كرمان موتور

پيرو اخذ مجوز شماره 02/120469 بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران سرمايه اين شركت از 500 ميليارد ريال به 1000 ميليارد ريال منقسم به 100 ميليارد سهم 1000 ريالي از محل سود انباشته افزايش يافت.

آقاي محمدرضا ستايش مديرعامل شركت واسپاري اظهار نمودند كه اين شركت با افزايش سرمايه وارد مرحله جديدي از رشد و توسعه خود خواهد گرديد. واسپاري كرمان موتور طي سال مالي منتهي به 1401 توانست رتبه خوبي از نظر حجم عمليات، درآمد عملياتي و تسهيلات اعطايي را در بين شركت­هاي ليزينگ به خود اختصاص دهد. با توجه به اينكه اين افزايش سرمايه نه تنها نمايانگر رشد مالي مجموعه مي­باشد بلكه ما را بيش از پيش متعهد به فراهم سازي بستري مناسب جهت انجام فروش اقساطي محصولات كرمان موتور و توسعه صنعت ليزينگ از جنبه تامين مالي، بازاريابي و بستر ديجيتال مي نمايد.

در پايان وي افزود: اين افزايش سرمايه نشانه تعهد ما به رشد و توسعه صنعت بوده و اميدواريم در اين مسير موفق به ارائه خدمات بهتر و سريعتر به مشتريان شويم.