مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل جدید شرکت لیزینگ صنعت و معدن

با حکم مدیر عامل بانک صنعت و معدن و تصویب هیات مدیره شرکت لیزینگ صنعت و معدن ، دکتر محمد رحیم احمدوند به نمایندگی از شرکت صنایع شیمیایی ایران به سمت مدیریت عامل و نائب رئیس هیات مدیره این شرکت منصوب گردید.

ایشان دارای مدرک دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تهران می باشند . در سوابق ایشان معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی ، مشاور وزیر و رئیس امور اقتصادی و دارایی استان تهران ، نماینده وزیر و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ، مدیر کل معاونت امور اقتصادی و دارایی وزارت دارایی به چشم می خورد .

انجمن ملی لیزینگ ایران ضمن قدردانی و تشکر از  خدمات ارزنده  آقای مهندس اسدپور ، مدیر عامل اسبق شرکت لیزینگ صنعت و معدن برای مدیرعامل جدید آرزوی توفیق دارد.