هفتمین نشست عمومی مدیران عامل شرکت های لیزینگ برگزار شد

این نشست در 24 مهر ماه با حضور بیش از 25 نفر از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های عضو در محل اتاق بازرگانی ایران با موضوع گزارش عملکرد شش ماهه انجمن و همچنین برگزاری همایش صنعت لیزینگ تشکیل شد .

در ابتدای جلسه رئیس هیات مدیره انجمن در سخنانی کوتاه ضمن خوش آمد گویی به اعضای حاضر، به فراز و نشیب های مسیر حرکت شرکت‌های لیزینگ در اقتصاد کشور و دشواری های پیش روی آنها اشاره کرد.  رئیس هیات مدیره انجمن مراتب تشکر اعضای هیات مدیره از حضور و حمایت دائمی اعضا از انجمن را اعلام نمود.

در ادامه جلسه اعضای حاضر به معرفی خود جهت آشنایی و تعاملات هر چه بیشتر پرداختند و سپس دبیر کل گزارشی از عملکرد شش ماه انجمن را ارائه نمود. وی با بیان اهداف برگزاری این نشست به نکاتی چون: هم اندیشی، انتقال تجربیات و ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه همکاری‌های اجرایی بیشتر اعضا با انجمن و بالعکس، بازسازی تصویر عمومی از صنعت، درمیان گذاشتن و وحدت رویه در مسائل کلیدی صنعت و همچنین افزایش مرجعیت انجمن در بین اعضاء اشاره کرد.

در ادامه نشست آقای دکتر ماجد رئیس مرکز پژوهش های دانشگاه تهران با ارائه گزارشی به ضرورتها، الزامات و جزئیات برگزاری همایش لیزینگ پرداخت.

در پایان هریک از مدیران حاضر در نشست نقطه نظرات خود را پیرامون چالش های موجود و مشکلات اصلی بیان نمودند و همچنین پیشنهاداتی در رابطه با برگزاری همایش از سوی حاضرین ارائه شد.

برگزاری این نشست مشورتی مورد استقبال اعضای حاضر قرار گرفت. این نشست ها نشان‌دهنده تصمیم متعهدانه صنعت لیزینگ به بهبود و توسعه این صنعت در آینده است.