توسط شرکت بهمن لیزینگ انجام می‌شود:

فروش اقساطی کامیون شیلر توسط بهمن لیزینگ

شرکت بهمن لیزینگ محصول کامیون شیلر را به روش لیزینگ عرضه می‌کند. در این روش مشتریان می‌توانند بخشی از قیمت این خودرو را به صورت واریز نقدی و مابقی را در اقساط ۱۲، ۲۴و ۳۶ماهه پرداخت کنند.

شرکت بهمن لیزینگ در طرح فروش کامیون شیلر ۹۳۵ میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت در نظر گرفته است که این مبلغ شامل حدود ۹۱۷میلیون و ۶۵۵هزار تومان پیش پرداخت و حدود ۱۷میلیون ۳۴۴ هزار تومان بیمه بدنه سال اول می‌شود.
مبلغ اقساط در روش‌های بازپرداخت ۱۲ماهه حدود ۶۲ میلیون و ۱۸۱هزار تومان و در روش ۲۴ماهه حدود ۳۷ میلیون ۷۵۹ هزار تومان و در روش ۳۶ ماهه حدود ۳۰ میلیون محاسبه شده که این اقساط از طریق چک‌های صیادی طرح جدید بنفش قابل پرداخت است. همچنین سایر شرایط طرح‌های لیزینگ این شرکت از طریق : bahmanleasing.bahman.ir اطلاع‌رسانی می‌شود.

جدول فروش لیزینگ شیلر