نقش لیزینگ در کاهش فشار بر بانک‌ها

رییس کل بانک مرکزی در شصت و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی با اشاره به اهمیت شبکه بانکی کشور سهم بانک‌ها را در تامین مالی کشور حدود ۹/۸۹ درصد اعلام کرد.

*محمدهادی موقعی
رییس کل بانک مرکزی در شصت و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی با اشاره به اهمیت شبکه بانکی کشور سهم بانک‌ها را در تامین مالی کشور حدود ۹/۸۹ درصد اعلام کرد. همچنین سهم بازار سرمایه ۱۰ درصد و سهم سایر سرمایه‌گذاران خارجی نیز یک درصد عنوان شد.

براساس گفته‌های رییس کل بانک مرکزی این آمار و ارقام نشان‌دهنده شدت فشار بر بانک‌ها و سهم ناچیز ابزارهای غیر‌بانکی در نظام تامین مالی کشور است.
رییس کل بانک مرکزی رویکردهای زیر را برای سیاستگذاری‌های بانک مرکزی عنوان کرد:
– تقویت سرمایه در گردش
– تامین مالی زنجیره‌ای در راستای تامین مالی غیرتورمی
– تقویت تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان
– بهبود تامین مالی خرد
صنعت لیزینگ با ظرفیت‌های وسیعی که در حوزه تامین مالی ضدتورمی و کارسازی موثر در مدیریت جریان‌های نقدی بنگاه‌های اقتصادی اعم از تولید‌کننده، فروشنده و مصرف‌کننده دارد، می‌تواند در اجرای سیاست‌های راهبردی بانک مرکزی در تحول‌آفرینی نظام تامین مالی و در مسیر کاهش فشار بر بانک‌ها و افزایش سهم تسهیلات غیر‌بانکی نقش‌آفرینی کند.
برجستگی نقش شرکت‌های لیزینگ در محورهای کلیدی سیاستگذاری‌های بانک مرکزی شامل تامین مالی زنجیره تامین، تامین مالی خرد و تقویت سرمایه در گردش از طریق جایگزینی و بهبود دارایی‌ها و اقلام سرمایه‌ای و آزاد‌سازی وجوه نقد برای ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی و مهم‌تر از همه تحریک تقاضا در بخش‌های مختلف تولید و خدمات انکارناپذیر است.
شواهد و آمارها و وضعیت تجاری و عملیاتی شرکت‌های لیزینگ در ایران نشان‌دهنده رخداد یک افول تدریجی در رشد فعالیت‌های لیزینگ و کارآمدی این شرکت‌ها در اقتصاد کشور است. موانع مقرراتی و اجرایی در فضای کسب‌و‌کار به‌خصوص نرخ تکلیفی و چالش‌ها و موانع تامین مالی و مهم‌تر از همه نداشتن یک مقررات جامع و یکپارچه و همه سونگر در حد یک قانون مستقل از جمله ضعف‌های ساختاری صنعت لیزینگ در ایران است.

 

روزنامه جهان صنعت