درآمدهای شرکت لیزینگ جامع سینا ۱۰۷ درصد رشد کرد

شرکت لیزینگ جامع سینا، اعلام کردکه درآمدهای عملیاتی این شرکت درنیمه نخست امسال با یک رشد ۱۰۷ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به رقم ۲۳ میلیارد و ۸۱۱ میلیون تومان رسیده است.

درآمدعملیاتی شرکت لیزینگ جامع سینا در نیمه نخست سال قبل،درمحدوده 11 میلیارد و 518 میلیون تومان بوده است. 

درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ جامع سینا در نیمه نخست امسال از محل اجاره (لیزینگ)، تخفیف توسعه فروش، سوددوران توقف سرمایه، تخفیفات گروهی بیمه،کارمزد عملیات صدور وبازاریابی بیمه و درآمد حاصل از محل وجه التزام بوده است. 

مروری برعملکرد این شرکت فعال در صنعت  لیزینگ نشان می دهد که سود خالص آن در نیمه نخست امسال به رقم 8 میلیارد 357  میلیون تومان رسیده، در حالیکه سود خالص این شرکت درنیمه نخست سال قبل در مرز 4 میلیارد و 553 میلیون تومان بوده است. 

شرکت لیزینگ جامع سینا ازسال 81 به صورت سهامی خاص به ثبت رسیده وسرمایه آن درمحدوده 50 میلیارد تومان است. 

ترکیب هیات مدیره این شرکت را تاپایان نیمه نخست امسال،افرادی چون علی استاد هاشمی،حسین شاهدی، کامران محمودپور، محمدرضا کاشفی نیشابوری و روح اله جراحی تشکیل می داده اند.

منبع:چابک آنلاین