تحقیق و توسعه در صنعت لیزینگ نیازمند تقویت و به روز رسانی است

سید شهاب الدین پور عباسی، مدیرعامل شرکت واسپاری توسعه تعاون: یکی از مشکلات شرکت های لیزینگ پایین بودن سرمایه آنها بوده که کفایت کالای گران را نمی دهد، هر چند که درحال حاضرکه بحث فروش متری مسکن جدی شده شرکت های لیزینگ می توانند ساز و کار آن را تعریف کنند.

عدم تنوع در قرار دادهای لیزینگ یکی از مشکلاتی است که در صنعت لیزینگ وجود دارد.

در کل صنعت لیزینگ دومدل قرار داد به روش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک وجود دارد در حالیکه با توجه به نو  قوانین و عقود، نمی توان همه قرار دادها را با این دو مدل پیش برد.

بنابراین باید در نوع و تنوع قراردادها تمرکز بیشتری داشت و پیشنهاد داد تا این مدلها اصلاح و به روز شوند.

بال تحقیق و توسعه و بازارسنجی در صنعت لیزینگ باید تقویت شده و با نیازهای جدید جامعه همسو تر شود.