برگزاری دومین نشست کارگروه حقوقی انجمن ملی لیزینگ ایران

دومین جلسه کارگروه حقوقی انجمن ملی لیزینگ ایران در تاریخ 17 بهمن ماه سال جاری به میزبانی شرکت لیزینگ پارسیان با حضور دبیر کل انجمن و اعضای کارگروه مذکور برگزار شد.

در این نشست، موضوعات حقوقی مرتبط با صنعت لیزینگ مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا به تأثیرات قانون جدید بانک مرکزی بر صنعت لیزینگ پرداخته شد. اعضای کارگروه با ارائه نقطه نظرات خود، مواد قانونی جدید مرتبط با صنعت لیزینگ را بررسی نمودند و هریک نقطه نظرات خود در رابطه با اثرات مثبت و منفی آن بر عملکرد این صنعت را بیان کردند در همین راستا اقداماتی برای تطبیق با تغییرات قانونی موردنیاز شناسایی و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مرتبط با موضوعات حقوقی برای اعضای انجمن لیزینگ از جمله موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.

از دیگر موضوعات که به بحث و تبادل نظر گذاشته شد، امکان سنجی انتشار ضمانت نامه های مخصوص صنعت لیزینگ بود که از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. قابلیت اجرایی انتشار ضمانت‌نامه‌های مخصوص صنعت لیزینگ می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم برای حمایت از رشد و توسعه این صنعت مورد استفاده قرار گیرد و این امر نیازمند بررسی دقیق و هماهنگی با تمامی ارکان و نهادهای مرتبط است.

لازم به ذکر است در این جلسه با نظر سنجي و موافقت كليه حاضرين، سرکار خانم شایسته چوب چیان از شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس به عنوان دبير کارگروه انتخاب شدند.