در نشست مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مطرح شد:

جلسه دبیر کل انجمن ملی لیزینگ با معاون کارشناسان رسمی مرکز وکلا در تاریخ 23 بهمن ماه برگزار شد.

در این نشست که به منظور ایجاد یک روند مشترک بین مرکز وکلا و انجمن لیزینگ برای فعالیت‌های مرتبط با این حوزه تشکیل شد موارد زیر مورد تبادل نظر و موافقت قرار گرفت:

1-  بحث و بررسی در خصوص ایجاد مقطع کارشناسی رشته لیزینگ و استفاده از خدمات مرکز در این راستا.

1.   بررسی قوانین و مقررات مربوط به عملکرد شرکت‌های لیزینگ و ارتباط آنها با سازمان‌های قضایی و قانونی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

2.   ارائه و بحث در مورد امکانات و خدماتی که می‌تواند توسط مرکز ارائه شود، مانند تسهیل و تسریع در روند داوری و حل اختلافات مرتبط با فعالیت های لیزینگ.

3.   ارائه ی خدمات مشاوره خانواده از سوی مرکز به اعضای خانواده های پرسنل شرکت های واسپاری.

4.   ارتقاء همکاری و تعامل بین انجمن لیزینگ و قوه قضائیه به‌منظور تسهیل در امور مربوط به صنعت لیزینگ.