رشد فعالیت شرکت های لیزینگ در کشورهای دیگر ۱۲۵ درصد بوده است

اکبر بلند کردار، عضو هیات مدیره واسپاری آباد مسکن: شرکت های لیزینگ در کشورهای دیگر تاثیرات بسیار زیادی در زندگی عموم مردم دارند و عمده خرید خردو کلان مردم درکشورهای اروپایی و آمریکایی از طریق شرکت های لیزینگ صورت می پذیرد.

در حال حاضر در قاره آسیا مردم کشورهای مختلفی چون چین و مالزی و ترکیه رتبه بالایی در استفاده ازخدمات شرکت های  لیزینگ دارند.

مردم کشورهای اروپا وآمریکا برای خرید کالاها دو راه در پیش رو دارند که خرید نقدی و اعتباری  بوده که بیشترین خرید مردم این کشورها از طریق اعتباری و شرکت های لیزینگ بوده است.

رشد فعالیت شرکت های لیزینگ درکشورهای  دیگر ازجمله آمریکا و اروپا 125 درصد  بوده است