شرکت‌های لیزینگ به دنبال تنوع بخشی در ابزارهای تامین منابع مالی هستند

رضا محمدی نویسی، مدیر عامل شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه:

با بررسی ابزارهای تامین مالی شرکت‌های لیزینگ، مشخص می‌شود که شرکت‌ها در این زمینه با چالش های زیادی مواجه هستند.

شرکت‌های لیزینگ بیشتر از ۳ درصد بالاتر از مصوبه نرخ شورای پول و اعتبار  نمی‌توانند از مشتری دریافت کنند.

شرکت‌های لیزینگ به دنبال ابزارهای نوین تامین مالی هستند که بتوانند بهای تمام شده را پایین بیاورند.

شرکت‌های لیزینگ و انجمن ملی لیزینگ در تلاش هستند تا این شیوه نامه ها و دستور العمل ها را نهایی کنند.

 ابزارهای صنعت لیزینگ از جمله انتشار اوراق، هنوز آنقدر متنوع نیستند و صنعت لیزینگ باید به صورت تخصصی به این حوزه وارد شود.

منبع: چابک آنلاین