برگزاری نشست مشورتی با مدیر عامل شرکت لیزینگ آریادانا

هدف اصلی این نشست بررسی و بحث در مورد رفع چالش‌های صنعت لیزینگ و نیز بررسی قوانین و مقررات اعمال شده توسط نهاد های ناظر بود.

به منظور بهبود عملکرد و مواجهه با چالش‌های موجود در صنعت، انجمن نشستی را با حضور آقایان روح اله جراحی رئیس هیئت مدیره و رضا محمدی نویسی و علی رمضانی از اعضای هیئت مدیره انجمن و مهدی بسحاق دبیر کل به میزبانی محمد امین کیان ارثی مدیر‌عامل شرکت لیزینگ آریادانا برگزار نمود.

هدف اصلی این نشست بررسی و بحث در مورد رفع چالش‌های صنعت لیزینگ و نیز بررسی قوانین و مقررات اعمال شده توسط نهاد های ناظر بود.

در طول جلسه، اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند و تجربیات و دیدگاه‌های خود را درباره راهکارهای موثر در رفع چالش‌های صنعت لیزینگ و تطبیق با قوانین و مقررات بانک مرکزی به اشتراک گذاشتند. از طریق بحث و تبادل نظر، ایده‌ها و راهکارهای سازنده‌ای برای بهبود عملکرد شرکت و ارائه خدمات بهتر به مشتریان مطرح شد.

مدیرعامل لیزینگ آریادنا ضمن ارائه گزارش از وضعیت جاری شرکت و برگزاری مجمع عمومی سالیانه به اعضاء هیات مدیره انجمن خواستار ادامه اقدامات مثبت و حمایت بیش از پیش انجمن از شرکتهای حاضر در صنعت لیزینگ گردید .