برگزاری سومین نشست کارگروه حقوقی انجمن لیزینگ

سومین جلسه کارگروه تخصصی حقوقی و نظارت لیزینگ مورخ 23 اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان حقوقی شرکت های عضو در محل لیزینگ پارسیان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه موضوعاتی که به عنوان دستور جلسه تعیین گردید مطرح و سپس بررسی معایب و مزایای آن ها در خصوص لیزینگ ها مورد بحث و بررسی اعضای حاضر قرار گرفت.

در این نشست مقرر گردید مسائل و چالش های تخصصی حقوقی به وجود آمده در شرکت های لیزینگ مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از شناسایی موارد مطروحه، هر یک از اعضاء جهت ارائه طریق، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمایند و این مهم از طریق همین کارگروه با نظارت انجمن پیگیری گردد. در هر جلسه موضوع بحث و بررسی و ارائه راهکار برای جلسه بعد مشخص خواهد شد.

شرح مذاکرات و مباحث مطروحه

 

نظر به دستور جلسه در خصوص « بررسی استفاده ار نمایندگان حقوقی در محاکم دادگستری » مقرر گردید وفق قانون اخیر التصویب در جهت پیشبرد اهداف و منافع و فرصت هایی که از این طریق برای لیزینگ ها ایجاد می گردد از نمایندگان حقوقی در شرکت های لیزینگ استفاده گردد.

مقرر گردید راهکارهایی جهت نحوه اعتبار سنجی اولیه مشتریان لیزینگ ها در جهت کاهش معوقات مربوطه ارائه گردد.

مقرر گردید راهکارهایی جهت دایمی نمودن مجوزات سالانه لیزینگ ها یا افزایش مدت زمان اعتبار مجوزها در جهت رفع محدودیت زمانی آنها ارائه گردد.

مقرر گردید تغییرات جدید در قانون تجارت مرتبط با صنعت لیزینگ در خصوص قراردادهای اجاره به شرط تملیک و همچنین شرکت های سهامی در جلسه آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اعضای حاضر در جلسه با انتخاب آقای هادی اکبری طارمی از شرکت لیزینگ پارسیان به عنوان رئیس کارگروه موافقت نمودند.

اعضای حاضر در جلسه با انتخاب سرکار خانم شایسته چوب چیان از شرکت توسعه تجارت و صنعت توس به عنوان دبیر کارگروه موافقت نمودند.

مقرر گردید افراد منتخب از بین اشخاص حقیقی و حاضر در جلسه انتخاب و برای مدت یک سال در سمت مربوطه انجام وظیفه نمایند.

مقرر گردید کلیه لیزینگ ها اقدام به معرفی اعضای اصلی و علی البدل جهت حضور در نشست های کارگروه حقوقی انجمن لیزینگ نمایند.

مقرر گردید جلسات به طور مستمر با فاصله زمانی یک ماهه، هفته اول هر ماه در خصوص ارائه راهکارهای مؤثر و رفع موانع و مشکلات شرکت های واسپاری برگزار گردد.

مقرر گردید تمامی اعضاء اخبار حقوقی مرتبط با لیزینگ را از طریق دبیر جلسه در کارگروه اشتراک گذاری نمایند.

مقرر گردید در صورتی که هر یک از اعضاء جهت برگزاری جلسه بعد در محل شرکت خود تمایل دارند اعلام آمادگی خود را به دبیر این کارگروه اعلام نمایند.

پیشنهاد گردید در خصوص شرط داوری در قراردادهای لیزینگ، انجمن لیزینگ به عنوان داور منتخب تعیین گردد و در جلسه آتی در خصوص این مهم مباحثه و بررسی صورت گیرد.

پیشنهاد گردید تفاوت های ارائه تسهیلات در قالب قراردادهای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک مورد بررسی قرار گیرد.

پیشنهاد گردید در خصوص تفاهم نامه های سه جانبه و آثار آن برای شرکت های واسپاری بین اعضاء مذاکره صورت پذیرد.

پیشنهاد گردید جهت مطلع نمودن بانک مرکزی از دغدغه ها و مسائل خاص شرکت های واسپاری، جلسه ای با معاونت بانک مرکزی ترتیب داده شود و در صورتی که دغدغه های کارگروهِ ارتباط با بانک مرکزی و لیزینگ ها دارای مشابهت باشد، جلسات مشترک با گارگروه مربوطه برگزار گردد.

پیشنهاد گردید با ارائه نقطه نظراتی در خصوص تأمین هر چه بیشتر منافع شرکتهای لیزینگ به بانک مرکزی، از میزان شدت سخت گیری های قانونی مربوطه در جهت عملکرد هرچه بهتر شرکت های واسپاری، کاسته گردد.

پیشنهاد تنظیم و تدوین منشور اخلاقی برای نشست های کارگروه حقوقی انجمن لیزینگ ارائه و مورد تأیید اعضای حاضر واقع گردید.

پیشنهاد گردید وصول مطالبات لیزینگ ها به صورت درون سازمانی صورت پذیرد و حتی الامکان استفاده از شرکت های واسطه در جهت وصول مطالبات لیزینگی به علت معایب و مشکلاتی که برای شرکت ها می تواند داشته باشد، به حداقل برسد.

پیشنهاد گردید در هر جلسه، دستور جلسه بعدی توسط اعضای حاضر تعیین و حداقل یک هفته قبل از برگزاری نشست جدید، مکتوبی از کلیه اعضا در خصوص دستور جلسه در گروه قرار گیرد و در جلسه ی بعد در خصوص لوایح ارسالی بررسی و گفت و گو صورت پذیرد.

پیشنهاد گردید مصوبات کارگروه حقوقی انجمن لیزینگ برای تمامی مدیران حقوقی لیزینگ ها به جهت پیشبرد بهتر مسائل و راهگشایی، لازم الاتباع و لازم الاجرا گردد.