کاهش چشمگیر مطالبات معوق واسپاری ملت

دکتر صالحی تبار مدیر عامل واسپاری ملت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه آن شرکت به کاهش چشم گیر مطالبات معوق شرکت اشاره داشته و آن را رو به کاهش عنوان نمودند.


دکتر صالحی تبار مدیر عامل واسپاری ملت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه آن شرکت به کاهش چشم گیر مطالبات معوق شرکت اشاره داشته و تماماً آن را رو به کاهش عنوان نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت واسپاری ملت، دکتر صالحی تبار با تشریح فضای کسب و کار صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران اظهار داشت:« جایگاه هر صنعت در اقتصاد را می توان با بررسی شاخص ضریب نفوذ آن صنعت درGDPمقایسه کرد، بررسی ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در دنیا در مقایسه با ایران نشان می دهد که این صنعت حداقل باید معادل دوهزار و پانصد درصد رشد کند که به متوسط جهانی نزدیک شود.» وی در ادامه، صنعت لیزینگ در کشور را نیز دارای چالش های زیادی دانست و تشریح کرد:« علاوه بر اینکه وضعیت پرتفوی شرکت های لیزینگ در ایران به طور کلی متأثر از رکود حاکم بر اقتصاد بوده است، عواملی نیز وجود دارد که موانع اختصاصی فضای کسب و کار این صنعت محسوب می شود. محدود بودن عملیات لیزینگ به عقودی چون اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی درکنار چالش هایی مانند بانک محور بودن نظام تأمین مالی، اطاله دادرسی، قرار دادن مأخذ مالیاتی بر کل تسهیلات شرکت های لیزینگ، مشکلات رتبه بندی مشتریان همگی از گلوگاه هایی است که بالندگی صنعت را با چالش جدی مواجه می کند.»
صالحی تبار در ادامه اظهار داشت:« اگرچه این صنعت در ایران دارای مشکلات عدیده ای است ولی چابکی، تخصصی بودن واگذاری، تحریک عرضه و تقاضا و هدایت صحیح نقدینگی در مسیر اقتصاد واقعی از عواملی است که اقتصاد کشور را به این صنعت نیازمند می کند.»
مدیرعامل شرکت واسپاری ملت جایگاه شرکت را از نظر سهم بازار بین شرکت های لیزینگی بورس، رتبه چهارم اعلام کرد.
وی در مورد استراتژی و سیاستهای آتی فروش واسپاری ملت اعلام کرد:«حوزه فعالیت این شرکت در بخش خودرو بدلیل هزینه های اداری و ریسک کمتر شرکت به سمت خودروهای سنگین حرکت کرد و در آینده جهت متنوع کردن پرتفوی محصولات، در بخش های ساختمان، حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی، تجهیزات ، ماشین آلات و... نیز سرمایه گذاری خواهیم کرد.»
مدیرعامل واسپاری ملت خبر داد:«با توجه به اینکه استراتژی شرکت بهره گیری از نیروی انسانی کارا، بهره گیری از روش های ارزان قیمت تامین مالی، توسعه کمی و کیفی خدمات و خدمات پس از فروش و... است، در نظر دارد در سال جاری عملکرد خود را نسبت به سایر رقبا در بازار از خود بهبود ببخشد.»
گفتنی است مجمع عمومی عادی سالیانه واسپاری ملت روز هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.