جای صنعت لیزینگ در ارکان مهم بازار سرمایه و پول خالی است + فیلم

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ، اندازه صنعت لیزینگ در دنیا را ۱۷۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: اندازه این صنعت در ایران کمتر از نیم میلیارد دلار بوده که متاسفانه شاهد روند کاهشی سهم آن نیز در بازارهستیم.

به گزارش چابک آنلاین، مهدی بسحاق در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن ملی لیزینگ ایران، افزود: این موضوع نشان می دهد که شاید صنعت لیزینگ در ایران نتوانسته جایگاه خود را به خوبی تبیین کند و قوانین و مقررات را هم برای این صنعت تنظیم کند هر چند که لیزینگ همواره یک صنعت حامی رسان  بوده است.

وی، با بیان اینکه در شرایط مطرح شدن اسم بازار پول، سرمایه و بیمه، جای لیزینگ به عنوان یک رکن مهم خالی است، گفت: در حال حاضر اتفاقات خوبی هم در بانک مرکزی افتاده که امیدواریم لیزینگ به صنعتی مطرح در کشور تبدیل شود.