مشکلات صنعت لیزینگ بدون همفکری با بدنه کارشناسی حل نخواهد شد + فیلم

ئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران اعلام کرده است که حل مشکلات شرکت های لیزینگ براساس تولید فکر توسط بدنه کارشناسی این شرکت ها اتفاق می افتد.

به گزارش چابک آنلاین ،"روح‌اله جراحی" در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن ملی لیزینگ ایران تاکید کرد: تازمانی تولید فکر از طریق بدنه کارشناسی شرکت ها صورت نگیرد صنعت لیزینگ به نقطه مطلوبی نمی رسد که در همین راستا ، علت ایجاد کارگروههای تخصصی انجمن ملی لیزینگ ایران برای بهبود  وضعیت شرکت ها و صنعت لیزینگ بوده است.

وی، از مدیران عامل شرکت های لیزینگ خواست تا نقش کارگروه های تخصصی انجمن ملی لیزینگ را با جدیت دنبال کنند و در این راستا  نفرات  متخصص را برای  عضویت در کارگروه های تخصصی  انجمن ملی لیزینگ معرفی کنند.

جراحی، گفت که حل مشکلات صنعت لیزینگ در گروی هم اندیشی وهمفکری  اعضای انجمن بوده و در عین حال قرار شده تا جلسات مدیران عامل شرکت های لیزینگ با بانک مرکزی به صورت دوره ای صورت پذیرد.

رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران تاکید کردکه مدیران عامل شرکت های لیزینگ باید موارد و چالش ها رابه صورت مداوم با انجمن ملی مطرح و پیگیری کنند، درحالیکه بارها دبیر انجمن ملی لیزینگ برای پیگیری مشکلات صنعت نامه نگاری کرده اما شرکت های لیزینگ نظرات خود را اعلام نکرده  و پاسخ انجمن را نداده اند.