توسط انجمن ملی لیزینگ ایران

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ضمانت نامه بانکی

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران کارگاه آموزشی آشنایی با ضمانت نامه بانکی توسط انجمن ملی لیزینگ ایران یکشنبه 18 تیر ماه از ساعت14:30 الی 18:30 در انجمن ملی لیزینگ ایران برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران کارگاه آموزشی آشنایی با ضمانت نامه بانکی توسط انجمن ملی لیزینگ ایران یکشنبه 18 تیر ماه از ساعت14:30 الی 18:30 در انجمن ملی لیزینگ ایران برگزار می شود.

این کارگاه با محوریت نکات کاربردی مالی و حقوقی انواع ضمانت نامه های بانکی و روش های استفاده از آن در معاملات، شناخت ماهیت انواع ضمانت نامه های بانکی، نحوه و عملیات صدور، تمدید، تقلیل، ابطال و ضبط ضمانت نامه ها برگزار می گردد، شرکت کنندگان پس از پایان دوره گواهینامه شرکت در کارگاه از انجمن ملی لیزینگ ایران دریافت خواهند کرد.

بر اساس این گزارش مدرس این دوره محمد رضا جمشیدی دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری و نویسنده کتاب ضمانت نامه بانکی می باشد.


متقاضیان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با مراجعه به سایت انجمن ملی لیزینگ ایران به نشانی www.iranlease.co و تلفن 88662758 تماس حاصل نمایند.