با سرمایه ۳۰ میلیاردی و درج نماد در بازار دوم فرابورس:

لیزینگ ایران و شرق در نوبت عرضه اولیه ایستاد

شرکت لیزینگ ایران و شرق با سرمایه ۳۰ میلیارد تومانی در بازار دوم فرابورس درج نماد شد و در نوبت عرضه اولیه ایستاد.

شرکت لیزینگ ایران و شرق با سرمایه ۳۰ میلیارد تومانی در بازار دوم فرابورس درج نماد شد و در نوبت عرضه اولیه ایستاد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آخرین تحولات مربوط به حضور شرکت های جدید در بازار سهام با درج نماد لیزینگ ایران و شرق همراه شده تا این شرکت هم در نوبت عرضه اولیه قرار گیرد.

این شرکت با سرمایه ۳۰ میلیارد تومانی، به عنوان هشتاد و نهمین شرکت بازار دوم معاملات فرابورس و در گروه سایر واسطه گری مالی و نماد 'ولشرق' درج شده است.

در ترکیب سهامداری آن سرمایه گذاری تدیبر با مالکیت 100 درصدی قرار دارد.

لیزینگ ایران و شرق سال 84 با مجوز بانک مرکزی و سال مالی 30 آذر تاسیس شده با برخورداری از 14 نیروی انسانی، یکی از 38 شرکت این صنعت و دهمین شرکت لیزینگی حاضر در بازار سهام بشمار می رود.