تعدیل مثبت ۱۱درصدی در 'لیزینگ خودرو غدیر'

لیزینگ خودرو غدیر پیش بینی درآمد هر سهم براساس عملکرد ۶ ماهه را با تعدیل مثبت همراه کرد.

لیزینگ خودرو غدیر پیش بینی درآمد هر سهم براساس عملکرد ۶ ماهه را با تعدیل مثبت همراه کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، به ازای هر سهم ولغدر برای پایان سال مالی مبلغ 131 ریال سود پیش بینی شد درحالیکه بودجه قبلی سود 118 ریالی تخمین زده بود.
علی رغم تعدیل مثبت 11 درصدی مذکور، دآمد لیزینگ بودجه از 141 به 36 میلیارد ریال نزول کرد، همچنین شرکت در بودجه جدید زیان عملیاتی به مبلغ 19.5 میلیارد ریال محقق کرده و فقط افزوده شدن 93.5 میلیارد ریال به درآمدهای متفرقه موجب این تعدیل مثبت شده است.
شرکت علت کاهش درآمد عملیاتی را عدم تحویل خودروهای اکسور توسط شرکت ایران خودرو دیزل، وضعیت حاکم بر بازار و بلوکه شدن پیش پرداخت اکسور، عدم ورود وجوه حاصل از افزایش سرمایه سهامداران عمده به حساب شرکت و ثبت و انتقال به حساب های فیمابین اعلام کرده است که موجب کاهش نقدینگی شرکت شده و برنامه پیش بینی شده جهت فروش لیزینگی محقق نشد.
از طرفی علت افزایش در سرفصل سایر درآمد های غیر عملیاتی، با توجه به عدم تحویل خودروهای اکسور ، شرکت اقدام به انعقاد قراداد خریــد 153 دستگاه کامیون کمپرسی lk2624 نمود که مبلغ پیش پرداخت خودروهای آکسور به این قرارداد انتقال یافت.
با توجه به روند تولید کامیون های موضوع قرارداد و عدم تحویل به موقع ، سود مشارکت طبق تبصره 7 قرارداد (با نرخ 18% تا مورخ 31/02/96 و با نرخ 30% از مورخ 01/03/96 به بعد) محاسبه گردیده ، سود مشارکت تا پایان 16/09/96 مبلغ 81.777 میلیون ریال می باشد که در سرفصل درآمدهای غیر عملیاتی ثبت شده است.
گفتنی است ولغدر طی عملکرد 6 ماهه با سرمایه 530 میلیارد ریالی برای هر سهم 70 ریال سود با پوشش 53 درصدی محقق کرد و مدت مشابه سال قبل سود 56 ریالی با سرمایه 300 میلیارد ریالی ساخته بود.