فراخوان دبیرخانه همایش ملی' لیزینگ؛ توسعه اقتصادی ، تولید و اشتغال'

دبیر خانه همایش ملی لیزینگ طی فراخوانی از صاحبنظران حوزه پولی و مالی و لیزینگ خواست مقالات خود را پیرامون موضوعات محوری همایش به این دبیرخانه ارسال نمایند.


دبیر خانه همایش ملی لیزینگ طی فراخوانی از صاحبنظران حوزه پولی و مالی و لیزینگ خواست مقالات خود را پیرامون موضوعات محوری همایش به این دبیرخانه ارسال نمایند.
به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، بر اساس این فراخوان، محورهای مطالعات کاربردی و مفهومی همایش شامل : نقش و عملکرد لیزینگ در نظام مالی، بازار بدهی و اعتبارات و اقتصاد ملی، آسیب شناسی نظام تامین مالی و تاثیرات آن بر لیزینگ، بازنگری قوانین مرتبط با صنعت لیزینگ، تاثیر پذیری لیزینگ از فن آوری های نوین و چالش رقابتی آینده، مطالعه تطبیقی و مقایسه لیزینگ در ایران و جهان، لیزینگ و مسایل زیست محیطی، لیزینگ و رفاه اجتماعی، الزامات فقهی و حقوقی در فرآیندها و عملیات لیزینگ، مقایسه ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ و سیستم بانکی، مدل های تنوع بخشی تامین منابع مالی در لیزینگ است.
بر اساس این گزارش همایش ملی لیزینگ توسط انجمن ملی لیزینگ ایران و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در آبان ماه سال جاری در سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال مقالات تا 20 مهر ماه سالجاری است.
علاقه مندان می توانند مقالات خود را به آدرس وب سایت به نشانی http://leasingconference.com ارسال نمایند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88662758-59 تماس حاصل نمایند.