از سوی لیزینگ پارسیان

فروش اقساطی انواع رنو

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ - لیزینگ پارسیان فروش تسهیلاتی رنو را با اقساط 10 ماهه آغاز نمود