از سوی واسپاری ملت

فروش لیزینگی خودروی سابرینا

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ، از سوی واسپاری ملت تعداد محدودی خودرو سابرینا با اقساط 12 الی 48 ماهه واگذار می شود.فروش لیزینگی خودروی سابرینا به تعداد محدود
تسهیلات مدت مبلغ قسط پیش پرداخت چک تضمین۱ چک تضمین۲
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۱۶,۴۷۳,۷۳۹ ۲۲۹,۶۲۸,۲۷۶ ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۱۱,۵۱۹,۳۸۶ ۲۳۱,۳۶۷,۸۱۰ ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸ ۹,۴۰۱,۱۷۹ ۲۳۴,۶۵۸,۰۹۴ ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط عمومی متقاضی:
  • متقاضی باید شاغل و دارای درآمد کافی بوده و توانایی پرداخت اقساط توسط ایشان محرز گردد.
  • سن متقاضی حداقل ۲۰ و حداکثر ۶۵ سال باشد.
  • ارائه مدارک و مستندات هویتی (اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه + اصل و کپی کارت ملی )
ارائه مدارک و مستندات شغلی:
  • مشاغل اداری و شرکتی: گواهی اشتغال به کار + آخرین فیش حقوقی + اصل و کپی دفترچه بیمه
  • مشاغل آزاد: اصل و کپی جواز کسب ، پروانه مطب ، پروانه وکالت+مستندات محل کسب+پرینت ۳ماهه گردش حساب ممهور به مهر بانک
  • مستندات محل سکونت: اصل و کپی سند ملکیت یا اجاره نامه رسمی + یکی از آخرین قبوض برق یا گاز یا آب
شرایط ضامنین:
  • مستندات هویتی ضامن: اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه + اصل و کپی کارت ملی
مستندات شغلی و درآمدی ضامن:
  • مشاغل اداری و شرکتی:گواهی اشتغال به کار + آخرین فیش حقوقی + اصل و کپی دفترچه بیمه
  • مشاغل آزاد:اصل و کپی جواز کسب ، پروانه مطب ، پروانه وکالت+مستندات محل کسب+پرینت ۳ماهه گردش حساب ممهور به مهر بانک
پرینت ۳ ماهه گردش حساب جاری ممهور به مهر بانک ( مشاغل آزاد و ارائه دهنده چک تضمین )
هزینه نقل و انتقال به عهده مشتری می باشد.
تمامی مدارک می بایست توسط کارشناس لیزینگ رویت و برابر با اصل شود.
لازم بذکر است متقاضی و ضامن استعلام بانک مرکزی بعمل می آید و در صورت دارا بودن اقساط معوق و چک برگشتی تسهیلات تعلق نمیگیرد.
  • تحویل یکروزه می باشد.