سود لیزینگ رایان سایپا 10 درصد بالا رفت

به گزارش کدال نگر بورس 24 شرکت لیزینگ رایان سایپا(ولساپا) در اصلاحیه بودجه بر اساس عملکرد 6 ماهه به موجب رشد 322 میلیارد ریالی فروش سود هر سهم خود را با 10 درصد تعدیل مثبت منتشر نمود.


به گزارش کدال نگر بورس 24 شرکت لیزینگ رایان سایپا(ولساپا) در اصلاحیه بودجه بر اساس عملکرد 6 ماهه به موجب رشد 322 میلیارد ریالی فروش سود هر سهم خود را با 10 درصد تعدیل مثبت منتشر نمود. به این ترتیب ولساپا برای هر سهم 166 ریال سود با سرمایه 9040 میلیارد ریالی پیش بینی نمود. گفتنی است در مدت 6 ماهه این شرکت بریا هر سهم 81 ریال سود معادل 49 درصد سود پیش بینی شده محقق نموده است.