از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

مجوز افزایش سرمایه شرکت لیزینگ اقتصاد نوین تا مبلغ 2.000 میلیارد ریال صادر شد

اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی نامه شماره 246233/95 مورخ 05/08/95 با تصمیمات متخذه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت لیزینگ اقتصادد نوین و همچنین با عنایت به الزامات قانونی لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت موضوع مفاد صورتجلسه مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت با افزایش سرمایه شرکت لیزینگ اقتصاد نوین طی دو مرحله از مبلغ 500 میلیارد ریال به 1200 میلیارد ریال و از 1200 میلیارد ریال به مبلغ 2000میلیارد ریال موافقت نمود و مجوز ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/05/95 این شرکت را به اداره ثبت شرکت ها صادر کرد

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران شرکت لیزینگ اقتصاد نوین از جمله شرکت هایی است که در چارچوب زنجیره خدمات بانکی بانکداری جامع بانک اقتصاد نوین در تاریخ 14/05/95 با سرمایه پانصد میلیارد ریال تأسیس شد و طی ده سال گذشته کارنامه درخشانی را از خود در صنعت لیزینگ کشور بمعرض نمایش گذاشته است. علمی و سیستمی کردن ابزار مالی لیزینگ، ارتقای بهره وری نیروی انسانی و اخذ تندیس بهره وری از جشنواره ملی بهره وری، متنوع سازی محصولات با اجرای طرح هایی چون لیزینگ الکترونیکی، لیزینگ سبز، مشارکت در بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای درون و برون شهری، تأمین منابع برای خرید انواع ماشین آلات و تجهیزات صنعتی مرتبط با صنایع معدنی، راه سازی، بسته بندی مواد غذایی، تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی و فن آوری اطلاعات، ابنیه و ساختمان، دفاتر کار اداری، صنایع چاپ و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع پالایشگاهی و نیروگاهی فعالیت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصاد نوین، فعالیتهای شرکت لیزینگ اقتصاد نوین در چارچوب سیاست های هم افزایی با بانکداری جامع با واحد های ستادی و شرکت های گروه بانک اقتصاد نوین همچون بانکداری شرکتی، بانکداری خرد، شرکت بیمه نوین، شرکت پرداخت نوین آرین، شرکت خدمات مالی واعتباری راه اقتصاد نوین، شرکت مدیریت سرمایه و ساخت سازه فرآیند آرین در ارتباط متقابل می باشد. لازم به توضیح است که شرکت لیزینگ اقتصاد نوین به اتکای فعالیتهای فکری و عملی توسعه ابزارهای مالی صنعت لیزینگ در بازار اجاره داری و اعتباری، از پشتوانه سرمایه های معنوی ارزشمندی برخوردار است که از سوی سازمانها و نهادهای مختلف داخلی و بین المللی مورد ارزیابی، تأیید و تقدیر قرار گرفته است.