قوانین و مقررات حقوقی دست و پای لیزینگ ها را بسته است

به گزارش خبر خودرو، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران با اشاره به اینکه لیزینگ خودرو در ایران بیشتر در اختیار شرکت های لیزینگی وابسته به خودروسازان است گفت: این که شرکتهای خودروساز خودروهای تولیدی شان را توسط شرکتهای لیزینگی خود به فروش می رسانند در بیشتر کشورهای دنیا رایج است و این روش یکی از ابزارهای فروش خودروسازان است و از این طریق به فروش محصولات خود رونق می بخشند.

به گزارش خبر خودرو، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران با اشاره به اینکه لیزینگ خودرو در ایران بیشتر در اختیار شرکت های لیزینگی وابسته به خودروسازان است گفت: این که شرکتهای خودروساز خودروهای تولیدی شان را توسط شرکتهای لیزینگی خود به فروش می رسانند در بیشتر کشورهای دنیا رایج است و این روش یکی از ابزارهای فروش خودروسازان است و از این طریق به فروش محصولات خود رونق می بخشند.
به گزارش خبر خودرو، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران با اشاره به اینکه لیزینگ خودرو در ایران بیشتر در اختیار شرکت های لیزینگی وابسته به خودروسازان است گفت: این که شرکتهای خودروساز خودروهای تولیدی شان را توسط شرکتهای لیزینگی خود به فروش می رسانند در بیشتر کشورهای دنیا رایج است و این روش یکی از ابزارهای فروش خودروسازان است و از این طریق به فروش محصولات خود رونق می بخشند.
حمید ابدالی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با بیان اینکه مهمترین عامل محدود کننده لیزینگ ها قوانین و مقررات حقوقی است گفت :عوامل محدود کننده زیادی در آیین نامه بانک مرکزی وجود دارد که مانع پیشرفت و رشد شرکت های لیزینگی است.
وی افزود: قوانین و مقررات حقوقی دست و پای لیزینگ ها را بسته است و در مواقعی که معوقات مشتریان به تاخیر می افتد شرکت های لیزینگی ابزار مناسبی در دست ندارند که خودرو یا کالای مورد نظر را به سرعت توقیف نموده و مطالبات خود را وصول نمایند و از کاهش نقدینگی شرکت شان جلوگیری نمایند، چنانچه در حال حاضر بیشتر شرکتهای لیزینگی به دنبال وصول مطالبات خود هستند.
عضو هیات مدیره لیزینگ امید با اشاره به وضعیت کنونی لیزینگ در ایران گفت : در حال حاضر شرکتهای لیزینگی فقط از دو نوع قرارداد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک استفاده می کنند، در حالی که در کشورهای دیگر متناسب با تقاضای مشتری روش فروش متغیر است و شرکتهای لیزینگی از قراردادهای متنوع بهره می برند.
رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران در خصوص بهبود وضعیت لیزینگ در ایران گفت : باید عوامل محدود کننده از سر راه شرکت های لیزینگی برداشته شود و در این خصوص باید در قوانین و مقررات حقوقی و آیین نامه بانک مرکزی تجدید نظر شود که تاکنون تلاش ها در این زمینه بی ثمر بوده است.
ابدالی افزود: مثلا در خصوص تنوع در نوع قراردادها ، لیزینگ اعتباری یکی از پیشنهادات شرکتهای لیزینگی بود که با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد.
عضو هیات مدیره لیزینگ امید در مورد دید مردم نسبت به شرکت های لیزینگی گفت : در سالهای اخیر شرکت هایی شروع به فروش خودرو در مقیاس بزرگ نموده و در تبلیغات خود با استفاده از عنوان های لیزینگ یا اعتبارات لیزینگی افکار عمومی را منحرف ساخته و با استفاده از نام لیزینگ از سرمایه مردم سوء استفاده کرده اند، در حالی که شرکتهای لیزینگی تحت نظر بانک مرکزی هرگز چنین کاری را انجام نداده اند، اما همین موضوع تا حدودی مردم را نسبت به شرکتهای لیزینگی بد بین کرده است.