طی روز جاری رقم خورد:

کاهش قیمت لیزینگ آریا دانا بعد از انتشار شفاف سازی

لیزینگ آریا دانا که با سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی در بازار پایه فرابورس حضور دارد، طی ۴ روز کاری سال جدید با رشد ۱۳ درصدی قیمت به ۲۵۰ تومان رسیده بود اما انتشار شفاف سازی در مورد نوسان قیمت سهام منجر به کاهش قیمت بیش از ۲٫۵ درصدی امروز شد.

لیزینگ آریا دانا که با سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی در بازار پایه 'ب' فرابورس حضور دارد، طی ۴ روز کاری سال جدید با رشد ۱۳ درصدی قیمت به ۲۵۰ تومان رسیده بود اما انتشار شفاف سازی در مورد نوسان قیمت سهام منجر به کاهش قیمت بیش از ۲٫۵ درصدی امروز شد.
به گزارش پایشگر، “ولانا” اعلام کرد: از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۳- ۶- ۹ -۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر سال گذشته) ، تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده و باتوجه به روند افزایش قیمت، هیچ گونه رویداد مالی که تأثیر با اهمیتی بر سود آوری شرکت داشته باشد صورت نپذیرفته و اطلاعات مالی این شرکت کماکان همان اطلاعات اعلام شده قبلی است.