رتبه لیزینگ ایران در جهان

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ گفت: ایران در مقایسه با ۵۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۶ در رتبه ۴۱ قرار گرفت. محمدهادی موقعی با بیان اینکه حدود پنج هزار شرکت در ۵۰ کشور فعال لیزینگ در جهان وجود دارد، افزود: ۱۱۲ شرکت در استرالیا، ۹۷ شرکت در ازبکستان و ۷۵ شرکت لیزینگ فعال در اتریش وجود دارد که این تعداد در کشورمان به ۵۰ شرکت فعال می‌رسد.وی تصریح کرد: لیزینگ کشورمان در میان ۵۰ کشور جهان براساس ضریب نفوذ اقتصاد حجم لیزینگ به GDP در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۴۳ قرار داشت.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ گفت: ایران در مقایسه با ۵۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۶ در رتبه ۴۱ قرار گرفت.
محمدهادی موقعی با بیان اینکه حدود پنج هزار شرکت در ۵۰ کشور فعال لیزینگ در جهان وجود دارد، افزود: ۱۱۲ شرکت در استرالیا، ۹۷ شرکت در ازبکستان و ۷۵ شرکت لیزینگ فعال در اتریش وجود دارد که این تعداد در کشورمان به ۵۰ شرکت فعال می رسد.
وی تصریح کرد: لیزینگ کشورمان در میان ۵۰ کشور جهان براساس ضریب نفوذ اقتصاد حجم لیزینگ به GDP در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۴۳ قرار داشت.
وی ادامه داد: در این میان ترکیه در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب در رتبه های ۳۴، ۳۲ و ۳۰ قرار داشت و مالزی نیز در همین بازه زمانی در رتبه های ۴۲، ۴۴ و ۳۹ بود.دبیرکل انجمن ملی لیزینگ با تاکید بر اینکه سهم مستاجران لیزینگ ها از کل خرید دارایی های ثابت در آمریکا ۲۲ درصد است، گفت: این نسبت در کانادا ۳۲ درصد و در انگلستان ۷/ ۳۳ درصد است.وی انحصار لیزینگ جهانی در چهار کشور آمریکا، انگلستان، چین و آلمان را ۶۷ درصد اعلام کرد.
به گفته موقعی، سهم خودرو در لیزینگ جهانی شامل ۵۲ درصد خودروهای مسافری، ۱۹ درصد خودروهای تجاری و ۲۸ درصد تجهیزات و سایر است. وی با بیان اینکه حجم جهانی لیزینگ در سال ۲۰۱۵، یک میلیارد دلار بوده است، گفت: این رقم در سال ۲۰۱۶ به یک هزار و ۹۹ میلیارد دلار افزایش یافت. به گفته وی، حجم لیزینگ آسیا در کل جهان در سال ۲۰۱۵، ۲۲۰ میلیارد دلار معادل ۲۲ درصد و در سال ۲۰۱۶ به میزان ۹/ ۲۸۹ میلیارد دلار معادل ۴/ ۲۶ درصد بوده است.