برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری ملت

مجمع عمومی عادی سالیانه جهت رسیدگی به صورت‌های مالی و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶با حضور ۹۰/۳۵ %درصد سهامداران حقیقی و حقوقی در ساعت ۱۰ صبح شنبه مورخ۲۲/۲/۱۳۹۷در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی تشکیل گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه جهت رسیدگی به صورت های مالی و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶با حضور ۹۰/۳۵ %درصد سهامداران حقیقی و حقوقی در ساعت ۱۰ صبح شنبه مورخ۲۲/۲/۱۳۹۷در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی تشکیل گردید.

جناب آقایان اکرم بعنوان رئیس، مقیم زاده و امامی نائینی به عنوان ناظرین و دکتر میرفیض فلاح مدیریت عامل شرکت به عنوان دبیر هیئت رئیسه ، منصوب گردیدند.
مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
۱- صورت های مالی به شرح پیشنهادی هیئت مدیره تصویب و مورد تایید واقع گردید.
۲- برای هر سهم مبلغ ۱۰۰ ریال سود تخصیص یافت.
۳- موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس قانونی و روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت در سال مالی جاری انتخاب شدند.
همچنین این گزارش می افزایدEPSشرکت برای سال جاری مبلغ ۲۰۲ ریال اعلام گردید.
شرکت واسپاری ملت در تاریخ۱۱/۰۳/۱۳۸۸به صورت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۳۵۰۲۸۷ مورخ۱۱/۰۳/۱۳۸۸در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ۱۸/۰۹/۱۳۹۴به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۸/۰۶/۱۳۹۴به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ۰۶/۱۰/۱۳۹۴براساس چهارصد و نود و ششمین مصوبه هیئت پذیرش با کد ۶۵۹۱ و با نماد ولملت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در تاریخ۱۲/۰۳/۱۳۹۵عرضه عمومی آن در بازار دوم بورس انجام گردیده است.