سهم ۸۱ درصدی خودرو‌های سواری از تسهیلات لیزینگ پارسیان

مانده تسهیلات اعطایی شرکت لیزینگ پارسیان ۵هزار و ۵۰۶ میلیارد ریال تا پایان اردیبهشت ماه گذشته بوده است.

مانده تسهیلات اعطایی شرکت لیزینگ پارسیان ۵هزار و ۵۰۶ میلیارد ریال تا پایان اردیبهشت ماه گذشته بوده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مانده تسهیلات اعطایی شرکت لیزینگ پارسیان به لحاظ تعداد، ۳۶ هزار و ۸۵۷ فقره در تاریخ فوق بوده که از این میزان ۳۰ هزار و ۵۲ فقره خودروی سواری و ۳ هزار و ۷۳۶ فقره مسکن، یک هزار و ۱۲۹ فقره خودروی سنگین و یک هزار و ۲۲۷ فقره جعاله است. بر این اساس ۵/ ۸۱ درصد از تسهیلات اعطایی این شرکت به خودروی سواری اختصاص یافته است. مانده تسهیلات اخذ شده از محل تسهیلات بانکی شرکت لیزینگ پارسیان در ابتدای ماه یک هزار و ۷۰۴ میلیارد ریال بوده که در پایان ماه به یک هزار و ۸۱۱ میلیارد ریال رسیده است. شرکت لیزینگ پارسیان در چهار ماه منتهی به اردیبهشت امسال توانست مبلغ ۲/ ۱۹ میلیارد ریال درآمد از سود اقساط قراردادهای سال جاری محقق کند. جمع درآمد سود اقساط انتقالی از یک سال قبل ۳۵ میلیارد ریال بوده است. سایر درآمد محقق شده حاصل از عملیات لیزینگ در اردیبهشت ماه ۲۳ میلیارد ریال و از ابتدای سال مالی (۳۰ دی ماه) تا پایان اردیبهشت ماه گذشته ۹۱میلیارد و ۳۴۶ میلیون ریال بوده است.