مانع بزرگ برای خروج از رکود و کاهش تورم

محمد کاظم - مدیر عامل لیزینگ اقتصاد نوین روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3485، تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1394بر اساس آنچه که درکلیات، فصول و تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است، هدف اصلی از تدوین این قانون کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و حمایت از تولیدکنندگان کالا و خدمات بوده است. در ماده 3 فصل اول این قانون، مالیات ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین تعریف شده و در مواد 6 و7 همین فصل کالاهای وارداتی و صادراتی نیز مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده شده اند.
در فصل دوم ماده 12 به معافیت ها اشاره شده که محصولات کشاورزی فرآوری نشده، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات توانبخشی، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه مجاز و ... از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند.
فصل سوم موادی را در برمی گیرد که مآخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات را توضیح می دهند. بر این اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده مجموعا با توجه به قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سالانه یک درصد افزایش می یابد به گونه ای که در پایان برنامه مذکور نرخ آن به هشت درصد افزایش می یابد. در فصل چهارم به وظایف و تکالیف مؤدیان اشاره شده و در ماده 20 آن آمده که مؤدیان مکلف هستند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول کنند. (در واقع نقش مامور وصول مالیات نیز به تولیدکنندگان کالا وخدمات واگذار شده است).
در فصل پنجم و ماده 25 این قانون، شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیات ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده و وظایف و اختیارات آن تعریف شده است. در ماده 27 این قانون آمده اداره امور مالیاتی گزارش حسابرس مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیر الذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط، برگه مطالبه صادر می کند.
در فصل ششم به سایر مقررات پرداخته شده است که در ماده 35 آن آمده سازمان امور مالیاتی مجاز است برای اجرای این قانون نسبت به تملک انواع دارایی های سرمایه ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام کند. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز را برای اجرای این ماده در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور کند.
در فصل هفتم که به موضوع عوارض کالا و خدمات پرداخته بر اساس تبصره یک ماده 39 آمده که 3 درصد از وجوه واریزی که به حساب های موضوع این ماده (عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده 38) در حساب مخصوص نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود، در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار است، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش، تشویق کارکنان (پاداش وصول) وحسابرسی هزینه کند. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
فصل هشتم به حقوق ورودی (ادارات)، فصل نهم به سایر مالیات ها و عوارض خاص و فصل دهم به تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا می پردازد.
در متن موارد ارجاعی قانون به موادی از قانون مالیات های مستقیم نیز اشاره شده که از جمله ممنوع الخروج کردن بدهکار، ابطال اسناد و مدارک مربوط به نقل و انتقال اموال و دارایی ها، ابلاغ یک نوبت در روزنامه های کثیرالانتشار و .. در ماده 203 قانون مالیات های مستقیم است.
در ماده 211 قانون مالیات های مستقیم آمده که هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه 10 درصد بدهی، از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد، صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی است. این موضوع در حالی بیان شده است که در تبصره 3 ماده 208 همین قانون بیان شده که توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی شود.
شاید برخی از خوانندگان عزیز در وهله اول تصور کنند که نگارنده بسیار بدبینانه و بدون توجه به پشتوانه های علمی اثر بخشی مالیات در اداره کشور، مفادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده را برگزیده که با واقعیت های اجرایی همخوانی ندارد. برای روشن شدن موضوع و اثر مالیات بر ارزش افزوده بر اقتصاد ملی به عنوان مانعی برای خروج از رکود و کاهش تورم توضیحات زیر ضروری است:
1- با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده به سقف تعیین شده در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه رسیده است و برابر اظهارات مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور، درآمد پیش بینی شده مالیاتی در قانون برنامه و بودجه سال 93، در 9 ماهه نخست سال مربوطه محقق شده است، هیچ گونه گزارشی از میزان کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در برنامه و بودجه سال 94 دیده نمی شود.
2- در فصل دوم قانون، به معافیت های اشاره شده روی واژه محصولات کشاورزی فرآوری نشده تاکید شده است، برای اطلاع در خبرها آمده است که صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی به دلیل حاشیه سود ناچیز ضمن آنکه نتوانسته است سرمایه گذاری در این بخش را افزایش دهد، بلکه بسیاری از آنها را به تعطیلی کشانده است. برای مثال در استان همدان که حدود 5 تا 5/ 5 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می شود، حدود 3 میلیون تن محصول که آماده فرآوری است به دلیل اینکه سهم عمده ای از درآمد آن مشمول مالیات ارزش افزوده می شود از فرآوری شدن باز مانده و حتی حمایت های استاندار نیز نتوانسته است این معضل را حل کند.
سال گذشته در همین استان، محصول سیب زمینی روی دست کشاورزان ماند، حمیدرضا متین، رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان همدان می گوید: ما تلاش های زیادی برای ایجاد صنایع تبدیلی الوند که در سال 74 مصوب شد، کردیم و واحد های تولید نشاسته از سیب زمینی با واریته خاص را در دستور کار قرار دادیم و این روال تا سال 82 ادامه داشت و از سال 83 تغییر کاربری های دیگری از جمله تولید نشاسته از گندم و انواع فرآورده های سیب زمینی به طور گسترده انجام شد، اما به دلیل مشکلاتی که برای این واحدها به وجود آمد، تعطیل و غیر فعال شدند.
وی در ادامه می گوید: به دلیل حاشیه سود کم فرآوری محصولات کشاورزی، استقبال چندانی از احداث صنایع تبدیلی در این استان وجود ندارد و موضوع 5/ 3 میلیون تن محصولات مازاد کشاورزی به همین دلیل وضعیت را بحرانی کرده است. در زمینه گوجه فرنگی و خشکبار هم شرایط مساعدی وجود ندارد. در حالی که فرآوری محصولات می تواند به ایجاد اشتغال در این استان کمک قابل توجهی کند.
3- واقعیت ها نشان می دهد در شرایط رکود و تورم، پرداخت 9 درصد مالیات ارزش افزوده، تنها این خسارت را به بخش کشاورزی وارد نکرده، بلکه در تعطیلی واحد های صنعتی نیز موثر بوده است و بنابر محاسبات انجام شده به دلیل نقایصی که در بخش اجرایی این قانون و نوع نگرش سازمان مالیاتی به عنوان یک سازمان درآمدی دولت وجود دارد، نرخ موثر این مالیات با احتساب هزینه هایی که در فرآیندهای مبادلاتی پیش تولید، تولید، توزیع و فروش به وجود می آورد به دلیل نبود زیرساخت های علمی در قیمت تمام شده لحاظ و از مصرف کننده نهایی گرفته می شود و نرخ موثر آن در صنایعی چون مواد غذایی از رقم نرخ تورم تجاوز می کند و به طور طبیعی به سیکل معیوب کاهش تقاضا، کاهش تولید و در نتیجه بسته شدن کارخانه های تولیدی دامن می زند.
4- بر حسب قانون، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، اما نقش سازمان امور مالیاتی دراخذ مالیات از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز معلوم نیست. برای درک بهتر موضوع، شرکت های لیزینگ مجاز که خدمات «اجاره اعتباری» می دهند، بر اساس نص صریح این قانون باید از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند، اما سازمان امور مالیاتی به دلیل مبسوط الید بودن در این قانون، آنها را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده و آنها نیز در نهایت مبلغ مورد نظر را از مصرف کننده نهایی گرفته و به صندوق دولت واریز می کنند و در نتیجه خدمات آنها گران تر از لیزینگ های غیر مجاز می شود و به همین دلیل، به طور مستمر بر مشکلات کارکرد و ساختار صنعت لیزینگ که خاصیت ضدتورمی دارد می افزاید.
5- نگارنده بر این باور است که قوانین سختگیرانه مالیاتی در کشور های توسعه یافته یا درحال توسعه امری بدیهی و رایج است و آن را ضرورتی انکارناپذیر می داند، اما باید توجه داشت که در این گونه کشورها، علاوه بر وجود زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، بهره گیری از کاهش مالیات در شرایط رکود اقتصادی نیز امری ضروری و اثربخش است، متاسفانه دولتمردان ما در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری بدون توجه به ساز و کارهای کلیت اقتصاد ملی، قوانین سختگیرانه را متوجه «درآمدها» و گشاده دستی را در بخش «هزینه های دولتی» اساس کار خود قرار داده اند. در کشورهای در حال توسعه به همان اندازه که قوانین مالیاتی سختگیرانه است، قوانین مربوط به جرایم عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی همانند انباشت مطالبات معوق، رانت خواری، اختلاس و ... نیز مورد توجه قرار می گیرد.
مختصر اینکه مقام معظم رهبری در سال گذشته اقتصاد دولتی را رنج آور اعلام فرمودند و دولتمردان نیز بارها و بارها به ناکارآمدتر شدن ساختار و کارکرد اقتصادی دولت در برون رفت از شرایط بحرانی موجود اقرار و اعتراف کرده اند. بنابراین تداوم سیاست های اعمال شده در بخش مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد تحت فشار قرار دادن بخش مولد کارآفرین برای جبران هزینه های بخش های غیر مولد و ناکارآمد جز تداوم رنج آورتر کردن اقتصاد ملی و دوری از تدبیر و ناامید شدن از خروج اقتصاد ملی از رکود و تورم چیز دیگری در بر نخواهد داشت. افزایش قیمت کالا و خدمات توسط تولیدکنندگان بدون توجه به بخشنامه دولت مبنی بر ثابت نگه داشتن قیمت ها نمونه بارز شکست سیاست های مالیات بر ارزش افزوده است.