دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران، گزارش فعالیت این صنعت در سال 96 را ارائه داد:

کارنامه ممتاز لیزینگ ها

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران برای نخستین بار در سال جاری، آمار جامع فعالیت لیزینگ ها برای سال گذشته را منتشر کرد. برهمین اساس شرکت های لیزینگی در مدت مزبور شاهد رشد حجم دارایی ها، درآمدهای عملیاتی، بازدهی حقوق صاحبان سهام و سودآوری بوده اند.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران برای نخستین بار در سال جاری، آمار جامع فعالیت لیزینگ ها برای سال گذشته را منتشر کرد. برهمین اساس شرکت های لیزینگی در مدت مزبور شاهد رشد حجم دارایی ها، درآمدهای عملیاتی، بازدهی حقوق صاحبان سهام و سودآوری بوده اند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران نتایج بررسی صورت های مالی سال 96 صنعت لیزینگ را موفقیت آمیز دانست و شرایط این شرکت ها را در سال جاری را مطلوب ارزیابی کرد.
محمد هادی موقعی، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گزارش آماری جامعی از فعالیت لیزینگ ها در سال 96 ارائه داد.
موقعی در ابتدا با اشاره به رشد صنعت لیزینگ نسبت به سال های قبل بیان کرد: در حال حاضر 50 شرکت لیزینگ مجوز ثبت شده در بانک مرکزی دارند، که از این تعداد، 38 شرکت در حال فعالیت هستند. در این خصوص، بررسی صورت های مالی سال 96 حاکی از رشد این صنعت در اقتصاد کشور طی مدت مزبور است.
وی در ادامه توضیح داد: با وجود تنگناهای شدید در تامین منابع مالی و محدودیت صنایع و بخش های خدماتی در فعالیت های اقتصادی باز هم شرکت های لیزینگ توانستند با کارنامه مثبت سال 96 را به پایان برسانند.
رشد مولفه های مالی لیزینگی ها در سال96
محمدهادی موقعی در خصوص رشد فعالیت شرکت های لیزینگی اینچنین توضیح داد: حجم دارایی های شرکت های لیزینگ طی سال 96 رشد قابل توجه ای داشته است. در این زمینه حجم دارایی ها از 80 هزار میلیارد ریال در سال 95 به حدود 100 هزار میلیارد ریال در سال 96 رسیده است.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران همچنین از رشد درآمدهای عملیاتی این شرکت ها خبر داد و گفت: طی سال 96 مانده پرتفوی عملیاتی صنعت لیزینگ کشور با رشد حدود 22 درصد همراه بود و از 62 هزار میلیارد ریال در سال 95 به 80 هزار میلیارد ریال در سال 96 ارتقا یافته است.
حضور موفق لیزینگ ها در بازار سهام
وی همچنین بیان کرد: شرکت های لیزینگی در بازار سهام نیز فعالیت قابل توجهی داشته اند. در حال حاضر سهم سهامداران از کل دارایی های این صنعت حدود 20 درصد است، که در سال 96 نسبت به سال قبل تر رشد 18 درصدی داشته است.
محمد هادی موقعی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت های لیزینگی گفت: سهامداران بسیاری از شرکت های لیزینگی در سال گذشته شاهد تحولات مثبت در صورت های مالی نمادهای مزبور بودند. گواه این مطلب نیز رشد بازدهی حقوق صاحبان سهام است که از 21 درصد در سال 95 به 23 درصد در سال گذشته رسیده است.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران همچنین گفت: هزینه های تامین مالی در صنعت لیزینگ کشور طی سال گذشته رقمی بالغ بر 9 هزار میلیارد ریال بوده، که در سال 95 این رقم حدود تاحدودی کمتر یعنی 8/8 هزار میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: بررسی اقلام ترازنامه لیزینگ ها نیز نشان می دهد گرچه اثرات تورمی سال 96 به سال 1395 آن چنان شدید نبوده است، ولی رشد نسبتا مناسبی در حجم عملیات و سود آوری آن ها رخ داده است.
تداوم موفقیت لیزینگ ها در سال 97
این مقام مسئول در صنعت لیزینگ کشور در خصوص عملکرد شرکت های لیزینگ در سال جاری عنوان کرد: این چشم انداز وجود دارد که تا پایان سال جاری حجم دارایی های این صنعت افزایش داشته باشد.
وی در زمینه رشد دارایی ها، وجود چند پیش شرط را الزامی دانست و گفت: در صورتی که رخداد های تاثیر گذار سیاسی، بحران های ناشی از نوسانات نرخ ارز و کمبود عرضه و سایر موارد به حداقل برسد، لیزینگی ها می توانند رشد 50 دصدی حجم دارایی ها را به ثبت برسانند. که در این صورت ورود منابع مالی به صنعت بیشتر و به تبع آن سودآوری نیز رشد می کند.
موقعی در پایان به ریسک های فعلی لیزینگی ها اشاره کرد و راهکارهای پوشش آن ها را اینچنین برشمرد: یکی از عوارض شرایط فعلی اقتصاد افزایش ریسک اعتباری و امکان افزایش معوقات شرکت ها است. در این خصوص شرکت های لیزینگ می توانند با ورود به کالاهای مصرفی بادوام، خودرو های دست دوم و حوزه های خدماتی عمومی ریسک خود را کاهش دهند.