عضو انجمن حسابداران خبره در گفتگو با اقتصاد تشریح کرد

چرا سرمایه گذاری در صنعت بیمه برای سهامداران جذاب نیست؟

عضو انجمن حسابداران خبره ایران پیچیدگی صورت های مالی در صنعت بیمه را عامل عدم جذابیت این صنعت برای سرمایه گذاران دانست.

عضو انجمن حسابداران خبره ایران پیچیدگی صورت های مالی در صنعت بیمه را عامل عدم جذابیت این صنعت برای سرمایه گذاران دانست.
همایون باقری در گفتگو با خبرنگار 'بااقتصاد'، گفت: اینکه صنعت بیمه برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه جذاب نیست به دو دلیل است. در وهله اول حاشیه سود شرکت های بیمه در مقایسه با سایر بنگاه ها چندان بالا نیست. موضوع دیگر این است که بسیاری از صنایع این قابلیت را دارند که به راحتی می توان آنها را تجزیه و تحلیل کرد اما صنعت بیمه به لحاظ مقرراتی که وجود دارد متفاوت از سایر صنایع است و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی این صنعت به سادگی امکان پذیر نیست.
وی افزود: برای مثال: وقتی یک شرکت تولیدی افزایش قیمت می دهد با یک اهرم عملیاتی آن را افزایش داده است و سهامدار با یک ضرب و تقسیم می تواند تاثیر این موضوع بر روی سود و زیان شرکت را تحلیل کند اما صنعت بیمه به لحاظ اینکه بحث سهم نگهداری خودش ، اتکاء اجباری و اختیاری خودش را دارد و علاوه بر آن کارمزد و هزینه های دیگر را دارد تجزیه و تحلیل آن به راحتی امکان پذیر نیست.
باقری با اشاره به اینکه شرکت ها به استقبال استفاده از استانداردهای بین المللی می روند، اظهار داشت: اگر تعریفی از استاندارد و تعریفی از حسابداری بدانیم می توان آن را تعمیم داد و نتیجه گیری کرد که اجرای استانداردهای بین المللی تا چه میزان می تواند به شفافیت کمک کند.
وی ادامه داد: در چارچوبه مفهومی به این اشاره می شود که صورت های مالی این وظیفه را دارند که نشان دهند، نتایج مباشرت مدیریت نسبت به منابع بر اساس اصول چه میزان است. وقتی این اطلاعات منعکس می شود هر استفاده کننده ای می تواند این ها را تجزیه و تحلیل کند و تصمیمی که لازم هست را بگیرد.
عضو انجمن حسابدران خبره با بیان اینکه اگر صورت های مالی داشته باشیم که بتواند وظیفه مباشرت دهی را به درستی اندازه گیری و ارائه و افشاء کند به استفاده کنندگان از صورت های مالی کمک شایانی شده است، عنوان کرد: هرچه تجزیه و تحلیل ها به سهولت باشد میزان استفاده کننده از صورت های مالی و یا سرمایه گذاران بیشتر از این صنعت استقبال می کند. هر چه پیچدگی بیشتر باشد سهامداران از آن فاصله می گیرند.

وی در پایان خاطر نشان کرد : سرمایه گذاران به لحاظ آشنایی بیشتری که با یک صنعت دارند و سهولت تجزیه و تحلیل صورت های مالی آن را انتخاب می کنند. استاندارهای بین المللی کمک می کند تا رویه ها، اندازه گیری و ارائه صورت های مالی با مکانیزم های جهانی صورت گیرد. استاندارهای بین المللی می تواند شفافیت را در این صنعت بالا ببرد منوط بر اینکه موانع و مشکلات آن را بپذیریم.