با تغییر یک عضو

فهرست اعضای هیات مدیره لیزینگ پارسیان اعلام شد

شرکت لیزینگ پارسیان با نماد ولپارس، فهرست اعضای هیات مدیره خود را روی سامانه کدال سازمان بورس منتشر کرد که بر این اساس، فقط یک عضو تغییر کرده است.

شرکت لیزینگ پارسیان با نماد ولپارس، فهرست اعضای هیات مدیره خود را روی سامانه کدال سازمان بورس منتشر کرد که بر این اساس، فقط یک عضو تغییر کرده است.
به گزارش فصل تجارت ، به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی شرکت لیزینگ پارسیان در تاریخ 13 اسفندماه 96 و جلسه هیات مدیره شرکت در تاریخ اول آبان ماه سال جاری، فهرست اعضای حقوقی هیات مدیره و نمایندگان حقیقی آنها اعلام شد.
بر اساس این گزارش، نادر خواجه حقوردی به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به عنوان عضو غیر موظف و نایب رییس هیات مدیره، علی زارعی به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره، مهدی صیدی به نمایندگی از بانک پارسیان به عنوان عضو غیرموظف و رییس هیات مدیره، داود کاغذگران به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان به عنوان عضو موظف هیات مدیره مدیره و حسین سلیمی به نمایندگی از شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره معرفی شدند.
بر اساس این گزارش، داود کاغذگران که جانشین محمدعلی شکری در هیات مدیره شرکت لیزینگ پارسیان شده است مدیریت عاملی این شرکت را نیز بر عهده دارد.