بازگشایی نماد معاملاتی بهمن لیزینگ

نماد معاملاتی شرکت بهمن لیزینگ «ولبهمن1» پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام،بازگشایی میشود.

نماد معاملاتی شرکت بهمن لیزینگ «ولبهمن1» پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام،بازگشایی میشود.

به گزارش بورس نیوز، نماد معاملاتی شرکت بهمن لیزینگ «ولبهمن1» پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/08/28 آماده انجام معامله است.
لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
همچنین در صورت عدم کشف قیمت ، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.