امتیازات بانک مرکزی برای شرکت‌های لیزینگ

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران گفت: بانک مرکزی امتیازاتی را برای شرکت‌های لیزینگ در نظر گرفته که با تصویب و توافقی که در سال ۱۳۹۷ به عمل آمد؛ بهره‌برداری از این امتیازات برای صنعت لیزینگ کشور می‌تواند یک تغییر رو به رشد را رقم بزند. محمدهادی موقعی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ بیش از ۸۰ درصد پرتفوی کالایی شرکت‌های لیزینگ کشور را انواع خودرو تشکیل داده بود، افزود: حدود ۷۰ درصد این پرتفو را خودرو‌های صفر داخلی تشکیل داده بود. وی اظهار کرد: گرچه هنوز عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت‌های لیزینگ استخراج نشده است، ولی همین روند با تغییراتی ناچیز ادامه داشته است.

فاطمه بهادری- روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 08/02/98
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران گفت: بانک مرکزی امتیازاتی را برای شرکت های لیزینگ در نظر گرفته که با تصویب و توافقی که در سال ۱۳۹۷ به عمل آمد؛ بهره برداری از این امتیازات برای صنعت لیزینگ کشور می تواند یک تغییر رو به رشد را رقم بزند. محمدهادی موقعی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ بیش از ۸۰ درصد پرتفوی کالایی شرکت های لیزینگ کشور را انواع خودرو تشکیل داده بود، افزود: حدود ۷۰ درصد این پرتفو را خودرو های صفر داخلی تشکیل داده بود. وی اظهار کرد: گرچه هنوز عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت های لیزینگ استخراج نشده است، ولی همین روند با تغییراتی ناچیز ادامه داشته است.
در سال ۱۳۹۸ این سناریو با تغییراتی همراه خواهد بود. موقعی با بیان اینکه صنعت لیزینگ کشور متشکل از ۵۰ شرکت لیزینگ رسمی و دارای مجوز است، افزود: ۴۴ شرکت آن عضو انجمن ملی لیزینگ ایران بوده و آن تعداد که موفق به عضویت نشده اند به دلایلی از قبیل تازه تاسیس یا راکد بودن فعالیت ناشی از مشکلات سهامداری یا تغییر کسب و کار بوده است. وی تصریح کرد: انجمن ملی لیزینگ ایران از معدود تشکل های اقتصادی کشور است که کل یک صنعت را پوشش می دهد و این موضوع در سابقه تشکل های اقتصادی و کارفرمایی در ایران بی سابقه است. موقعی ادامه داد: به همین دلیل سیاست ها و برنامه های انجمن می تواند در سرنوشت یکی از بخش های واسطه گری مالی کشور تاثیرگذار باشد. یکی از مهم ترین ابعاد برنامه های انجمن ملی لیزینگ برای سال ۱۳۹۸، منابع مالی ورودی به صنعت لیزینگ است. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با تاکید بر اینکه بانک مرکزی امتیازاتی را برای شرکت های لیزینگ در نظر گرفته است که می تواند یک تغییر رو به رشد باشد، گفت: عاملیت منابع مالی از اشخاص و مجوز لیزینگ سندیکایی از جمله آنهاست. وی افزود: در متن اساسنامه مصوب بانک مرکزی برای شرکت های لیزینگ، در بند موضوع فعالیت به آشکار دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز اعلام شده است. وی تصریح کرد: به این معنا که شرکت لیزینگ دارای مجوز می تواند در جبران منع سپرده پذیری از عموم، با این روش منابع مالی را از اشخاص دریافت و در عملیات مجاز خود استفاده کند. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با تاکید بر اینکه در این مدل از جذب منابع عموم، شرکت لیزینگ فقط نقش عامل اجرایی و خدمات دهندگی به صاحب منابع مالی را دارد و به نوعی نماینده وی در اجرای قراردادهای منعقده با متقاضیان است، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۸ که سال رونق تولید نام گذاری شده است؛ شاید این دستاورد بتواند به نوعی بانک محوری حاکم بر واسطه گری پولی را تحت الشعاع قرار دهد. موقعی تصریح کرد: در ادامه موافقت بانک مرکزی با تسهیل گری و هموار سازی ورود منابع مالی به عملیات شرکت های لیزینگ، یک موافقت دیگر نیز در متن اساسنامه شرکت های لیزینگ گنجانده شد. وی ادامه داد: شرکت های لیزینگ می توانند برای توسعه عملیات خود اقدام به مشارکت های سندیکایی با اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از بانک ها و موسسات اعتباری کنند. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران افزود: دریافت عاملیت منابع مالی و مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص اعم از شرکت های لیزینگ، تولید کنندگان و واردکنندگان، فروشندگان بزرگ و سایر سرمایه گذاران مثل شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی و سرمایه گذاران خصوصی و آزاد، می تواند در سال ۹۸ از ابزارهای رونق تولید به شمار رود. موقعی تصریح کرد: در سال ۹۸ آثار کمبود تولید و عرضه و همچنین کمبود تقاضای موثر بیش از پیش نمایان خواهد شد. شاید این فرصت بتواند منابع مالی عموم را درگیر معاملات واقعی کند. وی ادامه داد: با اتصال این دستاوردها به پتانسیل های بازار بدهی و بورس می توان به مجموعه ای از ابزارهای تسهیل کننده ورود منابع مالی به صنعت لیزینگ دست یافت. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با تاکید براینکه سال ۱۳۹۸ برای صنعت لیزینگ کشور سال شفافیت اذهان عمومی و رسانه ها و مسوولان قضایی و انتظامی کشور خواهد بود، افزود: یکی از برداشت های غلط رایج در سطح افکار عمومی نسبت به شرکت های لیزینگ، تعمیم اقدامات متخلفانه شرکت های پیش فروش کننده خودرو به فعالیت های صنعت لیزینگ رسمی کشور بود. وی ادامه داد: خوشبختانه دادستان عمومی و انقلاب تهران در یک نشست مشترک با مدیران بانک مرکزی، انجمن ملی لیزینگ و خودروسازان در سال ۱۳۹۷ نسبت به این موضوع شفاف سازی و شرکت های لیزینگ دارای مجوز را از مصادیق تخلفات پیش فروش خودرو مستثنی کردند. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه وزارت صمت و سازمان حمایت نیز فعالیت های پیش فروش را جدا از فعالیت های تامین مالی خریداران تلقی می کنند، افزود: نقطه عطف این شفاف سازی در این است که پیش فروش قبل از تولید و تحویل کالا رخ می دهد؛ درحالی که انعقاد قرارداد لیزینگ در زمان تحویل کالا رخ می دهد. وی ادامه داد: این اختلاف آشکار بین دو قرارداد در معاملات جاری کشور، یعنی قرارداد های پیش فروش و لیزینگ، باید مد نظر عموم، رسانه ها و مسوولان قضایی و انتظامی کشور قرار گرفته تا با ایجاد تردید در صداقت فعالان اقتصادی مجاز، به رونق تولید و اقتصاد کشور ضربه وارد نشود. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران گفت: در سال ۱۳۹۶ بیش از ۸۰ درصد پرتفوی کالایی شرکت های لیزینگ کشور را انواع خودرو تشکیل داده بود که حدود ۷۰ درصد را خودرو های صفر داخلی تشکیل داده بود. موقعی افزود: گرچه هنوز عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت های لیزینگ استخراج نشده است، اما همین روند با تغییراتی ناچیز ادامه داشته است. در سال ۱۳۹۸ این سناریو با تغییراتی همراه خواهد بود.