مجمع سالیانه شرکت «لیزینگ ایرانیان»

امروز مجمع سالیانه شرکت «لیزینگ ایرانیان» برگزار می‌شود.

امروز مجمع سالیانه شرکت «لیزینگ ایرانیان» برگزار می شود. به گزارش بورس نیوز، شرکت «لیزینگ ایرانیان» 233 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد که در مقایسه با سال 96 تفاوت چندانی ندارد. درآمد حاصل از عملیات لیزینگ 13درصد رشد داشته اما از سوی دیگر، هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ به یکباره 134 درصد بیشتر شده که در نوع خود جالب توجه است. لازم به ذکر است که مجمع این شرکت در ساعت 9 صبح برگزار می شود.