نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

سود هر سهم 'لیزینگ خودرو غدیر' افزایشی بود

شرکت لیزینگ خودرو غدیر در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۱۷۷ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

شرکت لیزینگ خودرو غدیر در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۱۷۷ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۱۶ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت لیزینگ خودرو غدیر با سرمایه ۵۳۰ میلیارد ریال، صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.
شرکت لیزینگ خودرو غدیر در دوره یاد شده، مبلغ ۹۳ میلیارد و ۹۹۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۷۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۷ معادل ۱۶ درصد افزایش داشته است.
با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۱۴۴ میلیارد و ۵۴ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.
'ولغدر' در دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به آذر ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۷۴ میلیارد و ۸۱۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۵۲ ریال سود به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.
لازم به ذکر است در گزارش حسابرسی شده شرکت لیزینگ خودرو غدیر در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال جاری نسبت به گزارش حسابرسی نشده این شرکت، کاهش ۸ ریال معادل ۴ درصد، در سود هر سهم مشاهده می شود که به دلیل افزایش مالیات بر درامده بوده است.