نوسان قیمت ولغدر ناشی از شرایط کلی بازار است

شرکت لیزینگ خودرو غدیر اعلام کرد که نوسان قیمت سهام این شرکت در روزهای اخیر ناشی از شرایط کلی بازار و عرضه و تقاضای سهم در بازار بوده است.

شرکت لیزینگ خودرو غدیر اعلام کرد که نوسان قیمت سهام این شرکت در روزهای اخیر ناشی از شرایط کلی بازار و عرضه و تقاضای سهم در بازار بوده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، لیزینگ خودرو غدیر با نماد ولغدر در پی دستور سازمان بورس مبنی بر شفاف سازی در زمینه نوسان قیمت سهام و به استناد ماده 17 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تاکید کرد که از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی 12/9/6/3 ماهه منتهی به 31 خرداد 98 ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است.
بر اساس اعلام ولغدر، به نظر می رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر ناشی از شرایط کلی بازار و عرضه و تقاضای سهم در بازار باشد.
بر این اساس، در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا خواهد شد.