شرکت لیزینگ ایرانیان مجوز فعالیت یکساله از بانک مرکزی ج.ا.ا دریافت نمود.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، شرکت لیزینگ ایرانیان موفق به دریافت مجوز یکساله به شماره 211005 از بانک مرکزی ج.ا.ا در تاریخ 25/06/98 گردید.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، شرکت لیزینگ ایرانیان موفق به دریافت مجوز یکساله به شماره 211005 از بانک مرکزی ج.ا.ا در تاریخ 25/06/98 گردید.
شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) در 26 شهریور 1381 تاسیس و تحت شماره 192064 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. این شرکت با سرمایه گذاری مشترك گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو تاسیس و با همکاری تعدادی از مدیران و کارشناسان مجرب و متخصص شروع به فعالیت نموده است.
در سال 1384 با توجه به توسعه روزافزون فعالیت های شرکت، به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1384/08/07 نام شرکت از لیزینگ خودرو ایرانیان (سهامی خاص) به لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) تغییر نام یافت.
در سال 1386 و پس از تصویب دستورالعمل اجرایی تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری) از سوی شورای پول و اعتبار؛ شرکت لیزینگ ایرانیان پس از مطابقت کامل مفاد اساسنامه خود با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موفق شد تا مجوز فعالیت خود را تحت شماره 69479 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نماید.
در سال 1388 پس از انجام ارزیابی رسمی از سوی کارشناسان بانک مرکزی، شرکت موفق به دریافت مجوز فعالیت سه ساله تحت شماره 238516 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردید. در همین سال شرکت به منظور بهره مند نمودن صاحبان محترم سهام از مزایای مرتبط با ورود شرکت به بازار فرابورس کشور، پس از طی تشریفات قانونی مربوطه و به پشتوانه شفافیت در نحوه عملکرد و گزارشگری مالی و همچنین اهتمام همه جانبه مدیران و کارکنان خدوم و ساعی خود، توانست با ثبت رکوردی بی سابقه در سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، تنها در مدت 12 روز از زمان ارائه درخواست پذیرش به سازمان بورس و با استناد به نامه شماره 0125/پ/88 شرکت فرابورس ایران در هیئت پذیرش مورد پذیرش قرار گرفته و با نماد 'وایران' نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسد.
در سال 1389 لیزینگ ایرانیان ضمن دریافت مجدد گواهی نامه ISO9001-2008 ، وارد عرصه ای متفاوت از فروش در صنعت لیزینگ کشور شد و توانست ضمن ثبت رکورد در فروش انواع خودروهای سبک تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو، سود هر سهم خود را افزایش دهد و بستر مناسبی را برای افزایش ارزش ثروت سهامداران ایجاد نماید.