توضیح لیزینگ رایان سایپا درباره حجم فروش و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی

لیزینگ رایان سایپا که به دلیل بازدهی مثبت ۵۰ درصدی با توقف نماد روبرو و ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی شده درخصوص حجم فروش در نیمه دوم سال و برنامه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی توضیح داد.

لیزینگ رایان سایپا که به دلیل بازدهی مثبت ۵۰ درصدی با توقف نماد روبرو و ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی شده درخصوص حجم فروش در نیمه دوم سال و برنامه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی توضیح داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت لیزینگ رایان سایپا که با سرمایه 904 میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس حضور دارد و به دلیل بازدهی مثبت 50 درصدی با توقف نماد روبرو وملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی شده درخصوص سوالات مطرح شده توضیح داد و آماده بازگشایی نماد شد
براین اساس، مجید باقری خوزانی عضو هیات مدیره 'ولساپا' درخصوص پاسخ به سوالات مطرح شده در سمانه تدان اعلام کرد:
۱. با توجه به افزایش قابل توجه تعداد لیزینگ در شهریور ماه، برنامه شرکت برای اعطای تسهیلات در نیم سال دوم چگونه است؟
پاسخ: با توجه به رونق تولید و شرایط بازار خودرو برآورد می شود حجم فروش در ۶ ماهه دوم سال با توجه به برنامه های تولید شرکت های تجاری طرف قرارداد نسبت به ۶ ماهه اول سال افزایش داشته باشد.
۲. در مجمع سالانه مطرح شد شرکت برنامه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارد، آخرین اقدامات در این خصوص چه بوده است؟
پاسخ: برنامه مربوط به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به سهامداران عمده ارائه شد اما با توجه به اینکه بحث مربوط به انتشار اوراق صکوک از محل دارایی های شرکت در جریان است، موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها از دستور کار هیات مدیره خارج شد.