جزئیات لیزینگ مسکن شرکت ایرانیان

در دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) تنها ماده ۳۵،مربوط به اعطای تسهیلات لیزینگ مسکن است که فعالیت لیزینگ غیر از لیزینگ‌های وابسته بانک را مجاز شمرده است. در این ماده آمده است که اعطای تسهیلات مسکن توسط شرکت لیزینگ که موسسـه اعتبـاری و واحـد تابعـه موسسه اعتباری در آن سهامدار است، تابع تصـمیمات شـورای پـول و اعتبـار بـرای موسسات اعتباری است و درخصوص سایر شرکت‌های لیزینگ، حـداکثر بـه میـزان ۷۰ درصد ارزش ملک موضوع لیزینگ امکان‌پذیر است. در این میان چند شرکت لیزینگی به‌صورت محدود در بخش لیزینگ مسکن فعالیت دارند.

روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 28/07/98- در دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری) تنها ماده ۳۵،مربوط به اعطای تسهیلات لیزینگ مسکن است که فعالیت لیزینگ غیر از لیزینگ های وابسته بانک را مجاز شمرده است. در این ماده آمده است که اعطای تسهیلات مسکن توسط شرکت لیزینگ که موسسـه اعتبـاری و واحـد تابعـه موسسه اعتباری در آن سهامدار است، تابع تصـمیمات شـورای پـول و اعتبـار بـرای موسسات اعتباری است و درخصوص سایر شرکت های لیزینگ، حـداکثر بـه میـزان ۷۰ درصد ارزش ملک موضوع لیزینگ امکان پذیر است. در این میان چند شرکت لیزینگی به صورت محدود در بخش لیزینگ مسکن فعالیت دارند.
شرکت لیزینگ ایرانیان یکی از این شرکت هاست که غیر از حوزه های خودرو های صفر و کارکرده و تجهیزات در بخش ملک نیز تسهیلات لیزینگ ارائه می دهد. تسهیلات لیزینگی در قالب اجاره به شرط تملیک است و تسهیلات لیزینگ مسکن شرکت لیزینگ ایرانیان نیز در قالب این عقد، با نرخ سود ۲۱ درصد مصوب بانک مرکزی اجرا می شود. ابراهیم آزادی، مدیر بازاریابی وفروش شرکت لیزینگ ایرانیان با بیان اینکه این تسهیلات به همه واحد هایی که مورد تایید کارشناسی این شرکت قرار بگیرند پرداخت می شود، افزود: شرکت لیزینگ ایرانیان برای خریداران مسکن تا سقف یک میلیارد تومان (۵۰ درصد قیمت کارشناسی شده مسکن) و برای سرمایه گذاران تا سقف ۲ میلیارد تومان تسهیلات لیزینگ مسکن ارائه می دهد. وی گفت: علاوه بر در رهن بودن سند ملک لیزینگ شده، یک ضامن دارای اعتبارسنجی مورد تایید و گردش حساب بانکی نیز مورد نیاز است. وی اظهار کرد: بازپرداخت اقساط دوساله است، اما تسهیلات گیرنده می تواند براساس انتخابش اقساط را بین یک تا سه ماه پرداخت کند. مدیر بازاریابی و فروش شرکت لیزینگ ایرانیان با بیان اینکه لیزینگ مسکن در شرکت لیزینگ ایرانیان از نیمه سال گذشته آغاز شده است، ادامه داد: درسال گذشته ۱۵ واحد و در ۶ ماه ابتدای امسال نیز ۱۰ واحد مسکونی لیزینگ شده اند.