تامین مالی بانکی و غیربانکی صنایع کوچک بررسی شد

تجربه سه کشور در شارژ بنگاه‌ها

دنیای‌اقتصاد : حمایت‌ مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط بر توسعه کشورها چه اثرگذاری دارد؟ مطالعه تجربیات سه کشور «ترکیه»، «کره‌جنوبی» و «مالزی» نشان می‌دهد تامین مالی غیربانکی نظیر «لیزینگ»، «سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر» و «تامین مالی جمعی» می‌تواند تاثیر بسیاری زیادی بر رفع مشکلات مالی SMEها داشته است. در این میان، ایران با وجود دارا بودن منابع غنی‌تر و سابقه نسبتا طولانی‌تر در زمینه برنامه‌ریزی توسعه، در مقایسه با این کشورها از منظر شاخص‌های توسعه در وضعیت نامطلوب‌تری قرار گرفته است.

دنیای اقتصاد : حمایت مالی از بنگاه های کوچک و متوسط بر توسعه کشورها چه اثرگذاری دارد؟ مطالعه تجربیات سه کشور «ترکیه»، «کره جنوبی» و «مالزی» نشان می دهد تامین مالی غیربانکی نظیر «لیزینگ»، «سرمایه گذاری ریسک پذیر» و «تامین مالی جمعی» می تواند تاثیر بسیاری زیادی بر رفع مشکلات مالی SMEها داشته است. در این میان، ایران با وجود دارا بودن منابع غنی تر و سابقه نسبتا طولانی تر در زمینه برنامه ریزی توسعه، در مقایسه با این کشورها از منظر شاخص های توسعه در وضعیت نامطلوب تری قرار گرفته است.
اینکه چه عواملی سبب کمتر شدن شتاب توسعه در ایران شده است را می توان به عوامل متعددی نظیر «عدم پایداری در اجرای برنامه های توسعه»، «هم راستا نبودن برنامه های گذشته و پیش رو»، «عدم توجه کافی به بنگاه های کوچک و متوسط که سهم قابل توجهی از بنگاه های کل کشور را تشکیل می دهند» و «عدم شناسایی و رفع مشکلات ساختاری مرتبط با آنها» نسبت داد. در این گزارش که از سوی فرشاد کهیاری و الهام اسدی دو کارشناس شهرک های صنعتی تدوین شده است، تاثیر حمایت های مالی بنگاه های کوچک و متوسط بر توسعه سه کشور منتخب «ترکیه»، «کره جنوبی» و «مالزی» مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با الگوبرداری از این کشورها، پنج پیشنهاد برای حمایت مالی از صنایع کوچک و متوسط ارائه شده است.

ترکیه؛ سلطان کوچک سازی

در اواخر دهه ۸۰ ترکیه یک هدف مهم را آغاز کرد و آن پرورش صنایع کوچک و کوچک سازی شرکت های بزرگ بود. به دلیل تلاش ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا، پرورش صنایع کوچک دستور کار مفیدی برای سیاست گذاران اقتصادی این کشور بود. توجه به رشد اقتصادی از مواردی بود که موجب شد صنایع کوچک در سیاست ها مورد تاکید قرار گیرد. در راستای توجه به صنایع کوچک به عنوان یکی از استراتژی ها برای رسیدن به اهداف توسعه، به تدریج صنایع کوچک و متوسط مهم ترین ابزار برای توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و حمایت از نیروی کار در این کشور شد.
نقش دولت در حمایت از این صنایع پررنگ بود، چراکه شرکت های کوچک و متوسط از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفتند. همه دولت هایی که روی کار آمدند، سیاست ها و استراتژی هایی را که همگی در جهت تسهیل مناسب محیط کسب وکار برای صنایع کوچک و متوسط بود در پیش گرفتند. در برنامه پنج ساله ۲۰۰۵-۲۰۰۱ مفاهیمی مانند کارآفرینی، نوآوری، ارزش افزوده و... به شیوه ای جامع در ارتباط با بنگاه های کوچک و متوسط به کار برده شد. اهدافی مانند افزایش ظرفیت رقابتی شرکت های کوچک و متوسط، افزایش ارزش افزوده توسط شرکت های کوچک و متوسط و حفظ رشد پایدار به وضوح در این طرح اعلام شد.
در برنامه نهم (۲۰۱۳-۲۰۰۷) طرح توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب وکار در ترکیه مورد توجه بیشتری قرار گرفت و در رتبه اول سیاست ها جای داده شد. در این دوره بر تسهیل دسترسی به منابع مالی به وسیله سرمایه گذاری، سرمایه هایی برای آغاز کسب وکار و سیستم تضمین اعتبار تاکید شد. بدین ترتیب در طول دهه ۲۰۰۰، رشد ترکیه به طور متوسط بیش از ۵ درصد افزایش یافت؛ رشدی که حاصل دو تحول بزرگ در اشتغال و بهره وری بود. ابزارهای دولت برای کمک به دسترسی صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی شامل «ضمانت دولتی وام ها»، «وام ها و ضمانت نامه های خاص برای استارت آ پ ها»، «ضمانت دولتی صادرات ها»، «وام مستقیم به صنایع کوچک و متوسط»، «یارانه تسهیلات»، «صندوق های ریسک پذیر و صندوق های سهام»، «بانک SME»، «مشاوره های کسب وکار» و «معافیت های مالیاتی» است.
مطابق با آمارها، نرخ رشد تسهیلات در ترکیه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ روند صعودی داشته است (به جز سال ۲۰۰۹ که حدود ۶/ ۱ درصد کاهش داشته است)، نرخ رشد وام های بنگاه های کوچک و متوسط به ۲/ ۸ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است. همچنین معادل ۳۲ درصد از تسهیلات در اختیار صنایع کوچک و متوسط بوده است. از سوی دیگر، سرمایه گذاری رشد و ریسک پذیر (Venture and Growth Capital) در سال ۲۰۱۶ در ترکیه معادل ۲۴۵ میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۵۳ درصد رشد داشته است. خریدهای اجاره ای و لیزینگ در حدود ۳۱ هزار و ۵۰۶ میلیارد تومان و تنزیل مطالبات و خرید دین نیز معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۱۶ بوده است. همچنین براساس آمارها، تعداد ورشکستگی ها از ۱۰۸ واحد در سال ۲۰۱۵ به حدود ۲۲۲ واحد در سال ۲۰۱۶ رسیده است؛ این درحالی است که تعداد واحدهای تعطیل شده در سال ۲۰۱۶ معادل ۴۱۸۹۷ واحد بوده که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ که معادل ۵۶۶۸۴ واحد بوده است، کاهش پیدا کرده است.

درخشش کره جنوبی با رشد فراگیر

کره جنوبی در طول پنج دهه اخیر، نرخ رشد اقتصادی پایدار و توسعه اجتماعی چشمگیری را تجربه کرده و به عنوان یکی از کشورهای صنعتی با درآمد سرانه بالا شناخته شده است و در همراه کردن رشد اقتصاد با نابرابری نسبتا کم در توزیع درآمدها، موفق بوده است. رشد فراگیر این کشور بر پایه توسعه مالی نیز قرار داشته است، به طوری که تلاش دولت در طول دهه های مختلف در جهت دسترسی مالی برای تمامی فعالان اقتصادی، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط بوده است. برای این منظور در کره جنوبی برنامه های اعتباری خرد (Microfinance) برای افراد کم درآمد با رتبه بندی اعتباری متنوع دنبال شده است. در مجموع اقتصاد کره آن نوع استراتژی رشد فراگیر را پیگیری کرده است که برای نیل به اهداف چندگانه توسعه پایدار همراه با برابری و اعتماد اجتماعی بوده و این سیاست ها به گونه ای اتخاذ شده اند که از ریسک های مربوط به مخاطرات اخلاقی و بی عدالتی ها جلوگیری کنند.
در نتیجه اقتصاد مدرن امروز کره، مدیون پیاده سازی استراتژی رشد فراگیر در دهه های مختلف بوده است؛ به طوری که می توان دهه ۱۹۵۰ را دهه نوسازی اقتصاد کره دانست. دهه ۱۹۶۰ را به عنوان صنعتی شدن برون نگر، دهه ۱۹۷۰ را به عنوان پیشرفت عمیق در تعاملات انسان و فناوری کامپیوتر (HCIs) و دهه ۱۹۸۰ را به عنوان اصلاحات ساختاری در این کشور تلقی کرد. دهه ۱۹۹۰ این کشور البته اختصاص به شکوفایی کارآفرینی و بین المللی سازی SMEهای کره ای دارد. کره جنوبی شاهد ثبت کسب وکارهای جدید زیادی از دهه ۱۹۹۹ تاکنون بوده است. در گذشته، اقتصاد کره بر بنگاه های تجاری بزرگ تاکید داشت، ولی امروز اقتصاد این کشور بیشتر بر بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) تکیه دارد. افزایش تعداد بنگاه های کوچک در این کشور نشان دهنده تغییر الگوی سنتی توسعه کره جنوبی و جانشین شدن الگوی جدیدی است که SMEها نقش بیشتری در اقتصاد ایفا می کنند و به میزان بیشتر در اقتصاد کشور سهیم هستند. شمار زیادی از این نوع بنگاه ها، نقش برون سپاری صنایع بزرگ مثل «ال جی» و «سامسونگ» را نیز ایفا می کنند. مطابق آمار، تعداد بنگاه های جدید ثبت شده به طور برجسته بعد از بحران افزایش یافته و تعداد این بنگاه ها نسبت به سال ۱۹۹۹ حدود ۱۲ تا ۱۷ برابر افزایش یافته است. در واقع بعد از بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ روحیه کارآفرینی در مردم کره جنوبی به طور چشمگیری ارتقا یافته است.
در این کشور نقطه قوت حمایت های به عمل آمده از صنایع کوچک و متوسط، برنامه ها و سیاست های متنوعی است که دولت کره در جهت رفع موانع پیش روی این بنگاه ها و به ویژه تسهیل تامین مالی آنها تدارک دیده است. «تنوع کانال های تامین اعتبار»، «ایجاد نهادهای تضمین اعتبار»، «وجود یک بانک صنعتی با تمرکز بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» و «راه اندازی بورس جدید کره به منظور حمایت و راهنمایی بنگاه های کوچک و متوسط به سمت بورس اصلی»، از جمله اقدامات موثری است که می تواند با توجه به تجربه کشور کره جنوبی، در ایران نیز به کار گرفته شود و از نتایج آن بهره مند شد. همچنین با درنظر گرفتن سیستم های صنعتی بومی کره جنوبی، به نظر می رسد مهم ترین سیاست کره برای افزایش بهره وری بنگاه های کوچک و متوسط، ایجاد پیوند و تشویق آنها به همکاری بیشتر با صنایع بزرگ است که هسته اصلی رشد اقتصادی این کشور در دو دهه گذشته بوده اند. از سوی دیگر، حمایت از نوآوری و خلاقیت در بنگاه های نوپا و به روزرسانی فناوری های مورد استفاده از سوی این بنگاه ها، می تواند سرعت رشد را افزایش داده و رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط را تقویت کند. ابزارهای دولت کره جنوبی برای کمک به دسترسی صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی شامل «ضمانت وام های دولتی»، «ضمانت صادرات»، «اعطای وام های مستقیم» و «تامین مالی از طریق انتشار اوراق سهام» است.
طبق آمار، بنگاه های کوچک و متوسط کره ای، ۹۹ درصد تعداد کل کسب وکارها را دارند که این نسبت برای اشتغال معادل ۸۸ درصد و برای صادرات ۵/ ۳۷ درصد است. همچنین ارزش افزوده ایجاد شده در کره جنوبی توسط بنگاه های کوچک و متوسط معادل ۲/ ۵۱ درصد است. ارزیابی ها نشان می دهد، کل وام های اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط و همین طور کل کسب وکارها طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ از ۶۵ درصد به ۷/ ۸۲ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این تغییرات، متوسط نرخ سود و کارمزد کره در سال ۲۰۰۸ به اوج رسیده (۵/ ۷ درصد) و بعد از آن در سال ۲۰۱۶ به ۶/ ۳ درصد رسیده است. این نرخ سود و کارمزد در مقایسه با سایر کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) به نسبت بالا است. همچنین نرخ رشد وام های سررسید گذشته در سال ۲۰۱۱ تا ۸/ ۱ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۱۶ به پایین ترین حد خود یعنی ۴/ ۱ درصد رسیده است. در کره جنوبی همچنین ۶۸ درصد از وام های درخواست شده، مجوز گرفته اند که به اخذ تسهیلات منجر شده است. ۱۰ درصد از کل وام های اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط، وام های ضمانت شده دولتی بوده اند.
از سوی دیگر، مانند سایر کشورها، سرمایه گذاری خطرپذیر بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ در کره کاهش پیدا کرده است، ولی بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ بازگشت پیدا کرده است. بیشترین نرخ رشد سرمایه گذاری خطرپذیر در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاده و در سال ۲۰۱۶ با نرخ رشد ملایمی معادل ۳ درصد ادامه پیدا کرده است. این در حالی است که کره جنوبی از معدود کشورهایی است که سرمایه گذاری آن در سرمایه گذاری خطرپذیرها بیش از ۰۵/ ۰درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور و ضمانت نامه های وام های آن در حدود ۸/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است. تعداد واحدهای ورشکست شده در این کشور هم از ۷۲۰ واحد در سال ۲۰۱۵ به ۵۵۵ واحد در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

مالزی؛ خالق تامین مالی متنوع

مالزی در زمره یکی از بازترین اقتصادهای جهان با درآمدی بالاتر از متوسط قرار دارد که به رغم شباهت های فرهنگی بسیار با ایران، توانسته است با اجرای سیاست های مناسب اقتصادی، علاوه بر حفظ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سطحی قابل قبول، فقر را در این کشور تا حد بسیار زیادی از بین ببرد و در مسیر تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته قرار گیرد. اگرچه بار اصلی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در مالزی برعهده بانک ها است، اما این کشور در حال طرح ریزی استراتژی هایی برای گسترش نقش بازار سرمایه است. در کنار بخش بانکی، مؤسسات مالی غیربانکی از قبیل شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر، کارگزاری ها و شرکت های لیزینگ نیز در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط بسیار فعال هستند. به نظر می رسد آنچه در مالزی توانسته به رشد بخش بنگاه های کوچک و متوسط کمک چشمگیری کند، علاوه بر ایجاد نهادها و شیوه های متنوع تامین مالی، تلاش در جهت افزایش بهره وری و حرکت به سمت تولید با ارزش افزوده بالا است. در این میان، سیاست گذاران نیز در تبیین سیاست ها و برنامه های مناسب، نقشی کلیدی داشته و با حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط به آنها در جهت توسعه مهارت های مدیریتی و فنی، به ویژه در خلق نوآوری و ایجاد ارزش اقتصادی ناشی از دانش کمک کرده اند. ابزارهای دولت مالزی برای دسترسی راحت تر صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی هم شامل «ضمانت نامه وام های دولتی»، «ضمانت نامه صادرات»، «وام ها و ضمانت نامه های خاص استارت آپ ها»، «موسسه های ارائه دهنده مشاوره های کسب وکار» و «بانک SME» است.
بنگاه های کوچک و متوسط در مالزی نماینده اکثر کسب وکارها در اقتصاد آن کشور هم به لحاظ تعداد و هم اشتغال هستند (۵/ ۹۵ درصد). سیستم مالی نقش اصلی را در رشد وام های اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط بازی کرده است، به نحوی که پرداخت تسهیلات در سال ۲۰۱۵ در حدود ۲/ ۹درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ رشد داشته و این نسبت در سال ۲۰۱۶ با روند ملایم تری در حدود ۷/ ۷ درصد رشد داشته است.
انجمن توسعه بنگاه های کوچک و متوسط مالزی (NSDC) از زمان آغاز به کار تاکنون به هدایت و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در مالزی برای تدوین سیاست هایی برای ترویج رشد و پیشرفت بنگاه های اقتصادی و متوسط در تمامی بخش های اقتصادی می پردازد. موفقیت انجمن توسعه بنگاه های کوچک و متوسط مالزی را می توان از طریق تعدادی از نتایج، از جمله موارد زیر اندازه گیری کرد: تصویب یک تعریف ملی برای SMEها، ایجاد یک بانک اطلاعاتی و آمار و اطلاعات برای SMEها، نظارت و تجزیه و تحلیل عملکرد SMEها برای تسهیل تدوین سیاست، ساده سازی، توسعه زیرساخت های مالی برای SMEها، تایید برنامه جامع عمل بنگاه های کوچک و متوسط و... . اخیرا سیاست های این انجمن تمرکز بر گسترش روش های تامین مالی غیربانکی بوده است. ظهور فناوری این انتظار را ایجاد کرده است که در مالزی جایگزین های تامین مالی بانکی، نظیر تامین مالی جمعی، پلت فرم های سرمایه گذاری (Investment Account Platforms) یا وام دهی فرد به فرد (Peer to Peer Lending) مورد استفاده قرار گیرد.

درس هایی برای ایران

ارزیابی ها نشان می دهد به طور کلی اعطای وام به بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۲۰۱۶ با بهبود همراه بوده است و در اعطای وام های جدید به بنگاه های کوچک و متوسط روند صعودی مشاهده می شود. همچنین علاوه بر اینکه نرخ رشد تسهیلات معوق، کاهشی بوده است، نرخ رشد تامین مالی غیربانکی به صورت چشمگیری افزایش یافته است. با استفاده از تجربیات سه کشور ترکیه، کره جنوبی و مالزی، چند پیشنهاد برای کمک به تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در ایران باید مورد توجه قرار گیرد. «ایجاد بانک تخصصی صنایع کوچک»، «پرداخت تسهیلات مشخص به بنگاه های کوچک و متوسط از طریق سیستم بانکی» و «تامین مالی زنجیره تامین رشته های منتخب» از جمله این پیشنهادها هستند. همچنین مطالعه کشورهای فوق نشان می دهد تامین مالی غیربانکی نظیر لیزینگ، سرمایه گذاری ریسک پذیر، تامین مالی جمعی و... می تواند تاثیر بسیار زیادی بر رفع مشکلات مالی این قبیل بنگاه ها داشته باشد. بنابراین حرکت به سمت تامین مالی غیربانکی از طریق همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای تسهیل شرایط استفاده از برنامه های جدید تامین مالی غیربانکی ضرورت دارد. با توجه به اینکه سهم اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مورد مطالعه بالا است، بنابراین به نظر می رسد چنین بنگاه هایی در ایران، پتانسیل بسیار بالایی برای جذب نیروی کار دارند و قابلیت سرمایه گذاری به منظور ایجاد اشتغال و جذب نیروهای تحصیل کرده در آنها وجود دارد.