دفاع بانک مرکزی از خواسته های انجمن ملی لیزینگ

همراهی بانک مرکزی در مشکلات ایجاد شده در رابطه با خدمات پلیس راهور

معاونت نظارتی بانک مرکزی؛ آمادگی این معاونت و مدیران ذی ربط را جهت شرکت در جلسات با پلیس راهور برای بررسی بیشتر موضوع و بحث و تبادل در این زمینه اعلام کرد.

به دنبال نامه های انجمن به بانک مرکزی؛ دکتر فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص مشکلات پیش آمده از سوی پلیس راهنمایی رانندگی برای شرکت های لیزینگ دارای مجوز و عضو انجمن، طی نامه ای به فرمانده پلیس راهور سردار هادیانفر ضمن اشاره به مشکلات پیش آمده مبنی بر قطع ارائه خدمات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در زمینه شماره گذاری و انتقال مشروط خودرو و درج شرایط رهن و اجاره در سند مالکیت برای مشتریان شرکت های واسپاری ( لیزینگ) تاکید نمود که بخش عمده پرتفوی تسهیلات صنعت لیزینگ، اعطای تسهیلات برای خرید انواع خودرو ها است که در قالب قرارداد های فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک به متقاضیان اعطا شده و خود محصول به عنوان وثیقه در رهن شرکت لیزینگ قرار گرفته یا به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک واگذار می گردد.
وی ضمن تشریح تبعات قطع این همکاری از سوی پلیس راهور که متوجه مشتریان شرکت های واسپاری و خریداران خودرو و در نهایت صنعت لیزینگ خواهد شد، تأکید نمود: ترهین اسناد در دفاتر اسناد رسمی برای متقاضیان پر هزینه بوده و منجر به افزایش هزینه های خدمات لیزینگ می شود.
معاونت نظارتی بانک مرکزی؛ آمادگی این معاونت و مدیران ذی ربط را جهت شرکت در جلسات با پلیس راهور برای بررسی بیشتر موضوع و بحث و تبادل در این زمینه اعلام کرد.
در نهایت باید توجه داشت که پیگیری مستمر، تشکیل جلسات و تعیین کمیته ی فنی و ارائه گزارش های متعدد به اشخاص و نهادهای متولی توسط انجمن ملی لیزینگ ایران، در راستای احقاق حقوق اعضا و حفظ منافع آنها و با در نظر گرفتن ضرورت طی فرآیندهای قانونی در این مهم سبب شده است که نگاه نهاد نظارتی بر موضوع چالش های اجرایی لیزینگ در این زمینه متمرکز گشته و برای به نتیجه رسیدن این امر انجمن را یاری کنند.
اعضای انجمن می بایستی از انجام اقدامات پراکنده و خارج از روال خودداری نمایند و قطعا انجمن ملی لیزینگ در راستای حل مشکلات اعضا به لحاظ قانونی اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
دکتر علی زارعی عضو هیأت مدیره انجمن و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط معتقد است که شرکت های عضو انجمن نباید اقدامات منفردانه و به عبارتی موازی داشته باشند.
دکتر سبزوی مدیر عامل لیزینگ کارآفرین از دریافت وجه توسط اداره خدمات منابع پلیس راهور به حساب اشخاص و بدون انعقاد قرارداد خبرداد.
مهندس کاویانی مدیر عامل بهمن لیزینگ تاکید می کند، پلیس راهور وظیفه قانونی دارد تا خدمات شماره گذاری دقیق و انتقال را به دو شکل اعم از نقدی و اقساطی ارائه نماید و شرکت های لیزینگ نباید مستثنی شوند. وی تأکید نمود انجمن باید دامنه ی پیگیری های خود را گسترش داده و با نهادهای درگیر تعامل و مکاتبه داشته باشد.