گذری بر لیزینگ جهان

گزارش جدیدترین عملکرد بازار لیزینگ آلمان بر اساس گزارش وایت کلارک wLy 2020

بخش لیزینگ در اقتصاد آلمان پیش از شیوع کرونا ویروس، بازاری قدرتمند و پرنفوذ در اقتصاد داشت، که بر اساس آخرین گزارش ها حجم آن به بیش از 60 میلیارد یورو رسیده بود.


بخش لیزینگ در اقتصاد آلمان پیش از شیوع کرونا ویروس، بازاری قدرتمند و پرنفوذ در اقتصاد داشت، که بر اساس آخرین گزارش ها حجم آن به بیش از 60 میلیارد یورو رسیده بود.
این گزارش توسط گروه وایت کلارک در کتاب سالانه لیزینگ جهانی و در مقایسه با سایر کشورها در دنیا تهیه شده و از قابلیت مقایسه و ارزیابی تا اواسط سال 2019 برخوردار است.
در مقایسه با سال 2018 حجم کل عملیات جدید لیزینگ در آلمان60.07 میلیارد یورو بوده است.( در مقایسه با سال قبل یعنی 2017 که حجم آن 58.08 میلیارد یورو بوده است).
بررسی وضعیت لیزینگ کشور آلمان توسط انجمن فدرال لیزینگ آلمان، جزئیات کاهش رشد انواع لیزینگ و سهم بازاری آن ها را در بر می گیرد.
شرکت های عضو انجمن لیزینگ آلمان در سال 2018 به میزان 52.07 میلیارد یورو کسب و کار جدید ایجاد کرده اند که نسبت به سال قبل آن 1.08 درصد رشد داشته است.
شوک ناشی از کرونا روند رشد شرکت های لیزینگ را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ اما قبل از آن بر اساس گزارش وایت کلارک، کشور آلمان در حوزه لیزینگ در بهترین وضعیت قرار داشت.
لازم به ذکر است با توجه به دریافت گزارش کامل لیزینگ آلمان از مؤسسه وایت کلارک، مشروح آن در آینده تقدیم اعضای محترم انجمن و علاقمندان خواهد شد.
ترجمه:

سمیه محمدنژاد
نظارت و ویرایش:
محمدهادی موقعی
انجمن ملی لیزینگ ایران
اردیبهشت 99